تیم کارکنان دانشگاه بیرجند در مسابقات شنای کارکنان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 ورزش کشور مقام اول مسابقات را کسب کرد.
در ماده 50 متر قورباغه و کرال سینه حمیده مرکی مقام اول، در 50 متر کرال پشت شعله قلاسی و منیره ترکاونی به ترتیب مقام اول و دوم و در 50 متر کرال سینه شعله قلاسی مقام دوم را بدست آوردند.
همچنین مقام اول در ماده 100 متر آزاد امدادی به منیره ترکاونی، مهشید شیوا، شعله قلاسی و حمیده مرکی اعضای تیم دانشگاه بیرجند تعلق گرفت.
در این مسابقات دانشگاه بیرجند، دانشگاه شاهرود و دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب حائز مقام های اول تا سوم شدند.
مسابقات شنای کارکنان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 ورزشی کشور از نوزده تا بیست و دوم شهریور ماه 96 به میزبانی دانشگاه شاهرود برگزار شد.

photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۲_۲۰-۰۸-۴۹.jpg