چاپ
دسته: اطلاعیه ها
بازدید: 2164

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان رتبه اول در سال تحصیلی 93-92 (کارشناسی ورودی های 89 لغایت 92 و کارشناسی ارشد و کاردانی ورودی های 91 لغایت92) و رتبه اول در سال تحصیلی 94-93 (کارشناسی ورودی های 90 لغایت 93 و کارشناسی ارشد و کاردانی ورودی های 92 لغایت 93) (فایل های پیوست) ، می رساند جهت دریافت کارت هدیه خود از تاریخ 14/4/95 لغایت 6/5/95 و از 1/6/95 لغایت 31/7/95 با ارائه کارت دانشجویی به گروه امور هدایت استعدادهای درخشان واقع در سازمان مرکزی مراجعه نمایند.

 

فهرست دانشجویان رتبه اول سال تحصیلی 93-92 جهت پرداخت هدیه                     فهرست دانشجویان رتبه اول سال تحصیلی 94-93 جهت پرداخت هدیه