چاپ
دسته: اطلاعیه ها
بازدید: 1207

اعضای محترم هیئت علمی ودانشجویان ارجمند تحصیلات تکمیلی می توانند جهت اطلاع از لیست مجلات ISI به تفکیک رتبه از Q4تا Q1 به لینک زیر مراجعه نمایند:
http://lib.birjand.ac.ir/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-isi-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-q1-%D8%AA%D8%A7-q4.html