نهمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران - دانشگاه بیرجند - 16 و 17 شهریور 1396