در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور 25 بهمن ماه 1396 در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.
همایش مذکور در محورهای علوم زراعی و باغبانی، گیاهپزشکی، دام، طیور و صنایع وابسته و مدیریت منابع آب و خاک برگزار می گردد.
کارآفرینی، نوآوری و تغییر روش های آموزشی در بخش کشاورزی، نقش شرکتهای دانش بنیان در تولید و اشتغال بخش کشاورزی، نقش فارغ التحصیلان در افزایش بهره وری و نقش صنایع غذایی و بسته بندی در تولید و اشتغال از دیگر موضوعات فراخوان ارسال مقاله همایش ملی فرصتهای نوین تولید و اشتغال در بخش کشاورزی است.
پذیرش مقاله در موضوعات فوق از پانزدهم تیرماه 1396 آغاز شده و تا 30 آبان ماه دبیرخانه همایش از طریق درگاه اینترنتی www.conf.birjand.ac.ir/nopea2018 پذیرای تحقیقات و مقالات صاحبنظران، پژوهشگران و دانش پژوهان از سراسر کشور خواهد بود.

photo ۲۰۱۷ ۰۷ ۰۵ ۱۰ ۴۱ ۴۶2