چاپ
دسته: اطلاعیه ها
بازدید: 1491

دریافت دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه مورخ 1395/11/5 شورای عالی اشتغال

ورود به سامانه کارورزی (https://karvarzi.mcls.gov.ir/)