مدیریت نظارت ‌و‌ ارزيابي

ارزشيابي كيفيت تدريس به شیوه الکترونیکی:

(نیم سال تابستان 96)

      حضور به موقع، فعال و مسوولانه دانشجو در عرصه آموزش و يادگيري

مسووليت عدم مراجعه بر عهده دانشجو خواهد بود.

   ***

دانشجوی گرامی پاسخ فردی شما کاملاً محرمانه

و

استخراج نتایج به صورت جمعی می‌باشد.

***

زمان مراجعه به سايت:

(19لغایت 26 مرداد ماه 96)

(راهنما در سیستم جامع دانشگاهی گلستان موجود است).