بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام برای پذیرش بدون آزمون مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند تا ساعت 24 مورخ 5/3/96 تمدید شد. ضمنا" متقاضیان جهت ثبت نام به آدرس talent.birjand.ac.ir مراجعه نمایند.