به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در مرحله نخست المپیاد علمی دانشجویی در قطب سه که در تاریخ 13 و 14 اردیبهشت ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد، می رساند که جلسه هماهنگی در همین مورد ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 10 اردیبهشت 1396 در محل کلاس 107 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می گردد. حضور تمامی دانشجویان اعزامی به المپیاد در این جلسه الزامی است.  

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند