کارگاه آموزشی تدریس
مدرس: دکتر کورش فتحی واجارگاه - استاد دانشگاه شهید بهشتی
زمان: چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه و شنبه (6 لغایت 9 اردیبهشت ماه 96)
مکان: پردیس شوکت آباد - سالن فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی

***
هدف از طراحي كارگاه الگوهاي ياددهي- يادگيري اين است كه به اعضاء هيات علمي كمك نمايد تا در حين تدريس بتوانند شيوه‌هاي گردآوري، سازماندهي و كنترل اطلاعات را از طريق الگوهاي دريافت مفهوم، كاوشگري علمي، يادسپاري حقايق و... را به دانشجويان خود بياموزند.

***

هدف‌هاي درسي كارگاه:
از شركت كنندگان انتظار مي‌رود كه پس از پايان آموزش بتوانند:
1- با اصول موثر در تدریس آشنا شده و آنرا در موقع لزوم بكار گيرند.
2- با سبک های یادگیری آشنا شده و دانشجويان را در یادگیری بهتر ياري رسانند.
3- با الگوها و فنون تدریس آشنا شده و دانشجويان را در زمينه گردآوري اطلاعات، توسعه مفاهيم علمي، فرضيه سازي و آزمون فرضيه ياري نمايند.
4- با فنون مدیریت کلاس درس آشنا شوند.
محتوای کارگاه آموزشی
مفهوم و اهمیت تدریس، عوامل موثر بر تدریس موثر، تشريح مفهوم يادگيري، سنجش سبک‌های یادگیری و سازگار کردن تدریس با سبک‌های یادگیری، برنامه ریزی تدریس، الگوها و فنون تدريس، تکنيک‌هاي کلاس داري و مدیریت کلاس درس، شخصيت و اخلاق معلمي

لینک ثبت نام:
علوم انسانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی و هنر: چهارشنبه 6/2/96 ساعت 9 لغایت 16 و پنج شنبه 96/2/7 ساعت 8 لغایت 15        مهلت ثبت نام کارگاه به اتمام رسیده است.

علوم پایه، مهندسی و کشاورزی: جمعه 8/2/96 ساعت 8 لغایت 15 و شنبه 9/2/96 ساعت 8 لغایت 15           مهلت ثبت نام کارگاه به اتمام رسیده است.

 

مدیریت نظارت و ارزیابی