چاپ
دسته: اطلاعیه ها
بازدید: 1338

کارگاه آموزشی:

(تحلیلی بر تدریس اثربخش با استفاده از تجارب اساتید برگزیده)

یک شنبه 95/11/17

ساعت: 9:30 الی 14 مکان: کلاس مشترک (دانشکده علوم) مجری: دکتر محمدعلی رستمی نژاد استادیار گروه علوم تربیتی و روان شناسی

****

اطّلاعات کلّی کارگاه :
الف) ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه
ب) بهره گیری از تجارب اساتید موفق
ج) افزایش رضایت مندی اساتید از تدریس
د) فراهم سازی زمینه بحث و هم فکری در زمینه فرآیندهای آموزش

لینک ثبت نام

****

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه