به مناسبت روز دانشجو یک گیگا بایت ترافیک مازاد به اکانت دانشجویان تمام مقاطع اضافه گردید.