داوطلب گرامی !
ضمن عرض تبریك به مناسبت با موفقیت گذراندن مرحله اول آزمون دکتری تخصصی، خواهشمند است با در دست داشتن مدارک و مستندات اعلام شده و فرم مشخصات فردی تکمیل شده که با کلیک بر روی فرم مشخصات فردی قابل دریافت می باشد، طبق برنامه زمانی جدول شماره 1 به محل ذکر شده جهت مصاحبه علمی مراجعه فرمایند. بدیهی است این تاریخ قابل تغییر نمی باشد و به مراجعات پس از انقضای مهلت تعیین شده برای مصاحبه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شیوه نامه مصاحبه داوطلبان دکتری ورودی 1395 دانشگاه بیرجند (پیوست شماره 1)

مدارک مورد نیاز که می بایست داوطلبان برای انجام مصاحبه همراه خود داشته باشند:
1- فرم مشخصات فردی تکمیل شده (تایپ شده) توسط داوطلب
2- اصل مدرک کارشناسی ارشد یا کارنامه ریزنمرات که به تایید مدیر امور آموزشی دانشگاه یا مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده باشد.
3- اصل مدرک کارشناسی یا ریزنمرات که به تایید مدیر امور آموزشی دانشگاه یا مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده باشد.
داوطلبانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
4- یک نسخه از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
5- مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی
6- گواهی شرکت در کنفرانسها، همایشها و سمینارهای علمی معتبر بانضمام مقاله ارائه شده یا چاپ شده
7- توصیه نامه علمی از دو نفر از استادان دوره کارشناسی ارشد
8- گواهی ثبت اختراع تایید شده توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور
9- گواهی برگزیدگی در جشنواره های معتبر علمی
10- اصل مدرک زبان معتبر که در شیوه نامه پذيرش دانشگاه قید شده است.
11- ارائه حکم استخدامی اعضای هیات علمی (مربی) و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر عضو هیات علمی رسمی آزمایشی و یا رسمی قطعی وزارت متبوع بوده و گواهی به تایید بالاترین مقام مسئول رسیده باشد.(برای داوطلبانی که از سهمیه مربی استفاده می کنند)
12- اصل فیش بانکی به مبلغ 720000 ریال بابت هزینه های آزمون مصاحبه به شماره حساب سیبا 2177582197007 بانک ملی شعبه مرکزی بيرجند به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند

ضمناً لازم به ذکر است نمره نهایی داوطلب آزمون دکتری سال 1395 دانشگاه بیرجند بر مبنای 80 درصد نمره مصاحبه و 20 درصد آزمون متمرکز سازمان سنجش آموزش کشور محاسبه خواهد شد.

جدول شماره 1

 ردیف
نام رشته تاریخ مصاحبه ساعت محل مصاحبه
 1 محیط زیست - آلودگی های محیط زیست 95/9/20 8:30 پردیس امیراباد - کیلومتر 5 جاده کرمان - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
  مدیریت تحصیلات تكمیلی دانشگاه بیرجند