قابل توجه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه بیرجند 

نحوه اتصال به اینترنت از این پس تنها از طریق نصب کانکشن زیر امکان پذیر می باشد.

دانلود کانکشن اتصال به اینترنت