day physics‼️ بازدید برای عموم آزاد است ‼️

 بازدید از رصد خانه
سمینار
کارگاه (همراه با گواهی معتبر)
بازدید از آزمایشگاه های پژوهشی
مسابقه و طرح پرسش
نقد و برسی مستند علمی
رصد خورشید
جشن فیزیک
استناد آپ کمدی
موسیقی
صندلی داغ
سخنرانی علمی
شب رصدی

  زمان : 19 آذر ماه 1395
 مکان : دانشگاه بیرجند

  با توجه به محدود بودن ظرفیت اولویت با
کسانی میباشد که زودتر ثبت نام کنند

 هزینه ثبت نام برای دانشجویان دانشگاه 10 هزار تومان و برای دیگران 20 هزار تومان می باشد
(مبلغ دریافتی برای صدور گواهی و هزینه ی نهار می‌باشد)

  روش های ثبت نام :
1 . سایت دانشگاه بیرجند لینک ثبت نام
2. تماس با شماره 09157227686
3. خوابگاه سرو 3 اتاق 606
4. خوابگاه صدف 2 اتاق 317

هزینه ثبت نام به شماره حساب
8243902321
بانک تجارت
به نام محسن ذبیحی
واریز گردد