چاپ
دسته: اطلاعیه ها
بازدید: 1257

سازمان سنجش آموزش کشور با برگزاری آزمون TOLIMO به صورت دائمی در دانشگاه بیرجند موافقت نمود.
شایان ذکر است تا کنون دو دوره آزمون مذکور توسط دانشگاه بیرجند با موفقیت برگزار شده است.

Dog