چاپ
دسته: اطلاعیه ها
بازدید: 1485

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی استفاده از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان می رساند طبق نامه شماره 80596/15 بنیاد ملی نخبگان مهلت نام نویسی تا تاریخ 1395/5/10 تمدید شده است. ضمنا" برای دانشجویان جدیدالورود مهلت ثبت نام از 1395/7/1 لغایت 1395/8/10 می باشد.