دانشجویان محترم آقایان و خانم ها :

زینب کارگر                 رشته علوم تربیتی
اکرم غلامی               رشته علوم تربیتی
حکیمه خسروی           رشته علوم تربیتی
فاطمه دری                رشته ادبیات
رضا خسروی رقیه آباد   رشته ادبیات
فرزانه محمدین            رشته کشاورزی – زراعت
مهنا ایمانی                رشته آمار
مجتبی اطهرنژاد           رشته شیمی

بدینوسیله موفقیت شما را در برگزیده شدن در مرحله اول بیست ویکمین المپیاد غیرمتمرکز علمی دانشجویی در قطب سه کشور و راهیابی به مرحله نهایی المپیاد متمرکز تبریک می گوییم. امید است بتوانید حائز رتبه های برتر در مرحله نهایی المپیاد باشید.