چاپ
دسته: اطلاعیه ها
بازدید: 1548

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان واجد شرایط (طبق اطلاعیه پیوست) می رساند جهت استفاده از سهمیه جوایز تحصیلی دانشجویان صاحب استعداد برتر از طرف بنیاد ملی نخبگان، تا مورخ 30/4/95 و دانشجویان جدیدالورود تا مورخ 20/7/95 جهت ثبت نام به سامانه ثریا به آدرس www.soraya.bmn.ir مراجعه نمایند.