ثبت نام وامهای دانشجویی نیمسال اول 96-95 (متن خبر در سایت معاونت دانشجویی)