به اطلاع کلیه دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه بیرجند می رساند که براساس شیوه نامه جدید پذیرش دانشجوی غیر ایرانی غیر بورسیه، این دانشجویان می توانند با ارائه تقاضانامه و داشتن شرایط عمومی و تخصصی لازم بدون آزمون در مقاطع تحصیلی بالاتر طبق تعرفه های مصوب هیات امناء دانشگاههای خراسان جنوبی ادامه تحصیل نمایند. دانشجویان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مدیریت آموزش-های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی مراجعه نمایند.

مدیریت آموزش¬های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی