در راستای برنامه ها و فعالیتهای گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه و با همکاری هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، کارگاه آموزشی زیر جهت کلیه کارشناسان محترم دانشگاه برگزار خواهد شد. به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی حضور در سمینار از طرف حوزه معاونت پژوهش و فناوری و مدیریت طرح و برنامه دانشگاه اعطاء خواهد شد. « اعطای گواهی منوط به قبولی در آزمون پایان دوره است »
عنوان کارگاه: مهارتهای آفیس (اکسل)

مدرس: جناب آقای مهندس حمید رضا خاقانی
زمان: به مدت 20 ساعت از تاریخ 8 الی 12 خرداد ساعت 14-17
مکان: کارگاه کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
ظرفیت: حداکثر 20 نفر (بدیهی است پس از ثبت نام اسامی واجدین شرایط بر اساس اولویت ثبت نام و نیاز شغلی اعلام خواهد شد)