×

خطا

فرم#5 وجود ندارد و یا منتشر نشده است.

در راستای برنامه ها و فعالیتهای گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه، سمینار آموزشی زیر جهت کلیه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و کلیه مدیران کسب و کار و کارآفرینان استان برگزار خواهد شد. به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی حضور در سمینار از طرف حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعطاء خواهد شد ظرفیت ثبت نام اعضای محترم هیات علمی دانشگاه بیرجند در این سمینار حداکثر 50 نفر و تنها از طریق تکمیل فرم ثبت نام خواهد بود. 


عنوان سمینار: روشهای ثروت آفرینی در کسب و کار
سخنران: جواد الهی
زمان: ساعت 9 لغایت 13 صبح شنبه مورخ 1/3/1395
مکان: تالار ولایت دانشگاه بیرجند

A3 FINAL