اطلاعیه برنامه زمان‌بندی
آزمون مصاحبه دکتری 95 دانشکده کشاورزی

با توجه به تعداد زیاد داوطلبین معرفی شده جهت آزمون مصاحبه دکتری 95، برنامه زمان‌بندی مراجعه داوطلبین دانشکده کشاورزی به شرح زیر اعلام می‌گردد.

به منظور جلوگیری از مراجعه‌ی اکثریت داوطلبان محترم در یک روز، خواهشمند است بر اساس حروف الفباء به ترتیب زیر مراجعه فرمایند.

1- شنبه 25/2/95 از حرف الف تا حرف ر
2- یکشنبه 26/2/95 از حرف ز تا حرف ک
3- دوشنبه 27/2/95 از حرف گ تا حرف ی

(در صورتی که داوطلبی در مراجعه با برنامه زمان بندی فوق مشکل داشته باشد در هر یک از سه روز می‌تواند مراجعه نماید و محدودیتی در مورد پذیرش مصاحبه نخواهد داشت.)