دانشگاه بیرجند در جهت اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره 21/77948 مورخ 93/5/5 و اصلاحیه شماره 21/96474 مورخ 94/5/24 از بین دانشجویان ممتاز و واجد شرایط کارشناسی دانشگاه بیرجند و سایر دانشگاه ها، طبق موارد مندرج در این اطلاعیه و مطابق مفاد آیین نامه و نامه فوق برای سال تحصیلی 95-96 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های فایل پیوست دانشجو پذیرش می نماید.

شرایط پذیرش:
الف) شرایط عمومی: دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل
ب) شرایط اختصاصی:
1- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن هفت نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل 115 واحد درسی) به لحاظ میانگین کل جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی در دانشگاه محل تحصیل خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند. (ورودی های بهمن 90 و مهر 91)
تبصره1 : دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل 100 واحد درسی) به لحاظ میانگین کل جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی در دانشگاه محل تحصیل خود باشند و حداکثر در مدت هفت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند. (ورودی های بهمن 91)
تبصره2 : درخواست دانشجویان دانشگاه بیرجند که به لحاظ میانگین کل بین ده تا بیست درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند، درصورت عدم درخواست ده درصد برتر و یا عدم تکمیل ظرفیت پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد، نیز قابل بررسی خواهد بود.
2- رتبه های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی–دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت، با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد.
نکات مهم:
* پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یک بار امکان پذیر است.
* این آیین نامه شامل دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی پیوسته می شود و دانش آموختگان کارشناسی سال های قبل و کارشناسی ناپیوسته مجاز به شرکت در فراخوان نیستند.
* تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه مجاز نیست.
* پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان پذیر است.
* متقاضیان حداکثر در سه رشته – گرایش (رشته – گرایش مقطع کارشناسی و رشته – گرایش مرتبط با آن) به ترتیب اولویت مورد درخواست، امکان ثبت نام دارند.

نحوه ثبت نام:
دانشجویان واجد شرایط از مورخ 1395/2/6 لغایت مورخ 1395/2/31باید فرم تقاضاي پذيرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند براي سال تحصيلي 95-96 (سهميه استعداد هاي درخشان) که در فایل های پیوست قابل دانلود است را بصورت تایپ شده کامل کرده بهمراه مدارک مورد نیاز بصورت پست پیشتاز به آدرس پستی خراسان جنوبی، بیرجند، بولوار دانشگاه، دانشگاه بیرجند، سازمان مرکزی، دفتر استعدادهای درخشان (کد پستی: 9717434765) ارسال نمایند. ضمناً تکمیل فرم تقاضا و ارسال مدارک به منزله پذیرش قطعی نخواهد بود و هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
مدارک لازم برای ارسال پستی:
1- فرم تقاضاي پذيرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند براي سال تحصيلي 95-96 (سهميه استعداد هاي درخشان)
2- یک قطعه عکس
3- تصویر کارت ملی (پشت و رو کارت ملی)
4- تصویر صفحه اول شناسنامه
5- ریز نمرات دوره کارشناسی (اختیاری)
6- اصل فرم معرفی نامه پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند برای سال تحصیلی 95-96 (سهمیه استعداد درخشان) با تایید مدیر آموزشی دانشگاه محل تحصیل.
7- تصویر مدرک زبان (در صورت وجود)
8- صفحه اول مقالات (در صورت وجود)
9- تصویر گواهی ثبت اختراع (در صورت وجود)
10- اصل فیش بانکی واریز وجه به مبلغ 360,000 ریال (سی و شش هزار تومان) به حساب شماره 2177582197007 بنام حساب درآمد اختصاصی دانشگاه بیرجند به عنوان هزینه ثبت نام. لازم به ذکر است برای دانشجویانی که محل تحصیل دوره کارشناسی آنها دانشگاه بیرجند است، پرداخت مبلغ فوق لازم نیست.