دانشگاه بیرجند در جهت اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شماره 21/67272 مورخ 1393/4/18 و اصلاحیه شماره 21/237200 مورخ 1393/12/16 (فایل های آیین نامه و اصلاحیه در صفحه دفتر استعدادهای درخشان در سایت دانشگاه بیرجند موجود است)، از بین دانشجویان و فارغ التحصیلان ممتاز و واجد شرایط کارشناسی ارشد، در رشته های فایل پیوست طبق موارد مندرج در این اطلاعیه و مطابق مفاد آیین نامه برای سال تحصیلی 96-95 دانشجو در مقطع دکتری پذیرش می نماید.

شرایط پذیرش:
الف) شرایط عمومی: دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل
ب) شرایط اختصاصی و نحوه ارزشیابی: در فایل پیوست قابل دانلود است.
نکات مهم:
* پذیرش افراد مشمول این آیین نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان پذیر است.
* تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه مجاز نیست.
* متقاضیان باید در روزمصاحبه واجد کلیه شرایط لازم برای پذیرش بدون آزمون باشند.
نحوه ثبت نام:
دانشجویان و دانش آموختگان (فارغ التحصیلان 93/2/1 به بعد) واجد شرایط از مورخ 1395/2/5 لغایت مورخ 1395/2/31 باید فرم تقاضاي پذيرش بدون آزمون در دوره دكتري دانشگاه بیرجند (فرم1) براي سال تحصيلي 96-95 (سهميه استعدادهاي درخشان) که در فایل های پیوست قابل دانلود است را بصورت تایپ شده کامل کرده بهمراه مدارک مورد نیاز بصورت پست پیشتاز به آدرس پستی خراسان جنوبی، بیرجند، بولوار دانشگاه، دانشگاه بیرجند، سازمان مرکزی، دفتر استعدادهای درخشان ((کد پستی: 9717434765)) ارسال نمایند. ضمناً تکمیل فرم تقاضا و ارسال مدارک به منزله پذیرش قطعی نخواهد بود و هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

مدارک لازم برای ارسال پستی:
1- فرم تقاضاي پذيرش بدون آزمون در دوره دكتري دانشگاه بیرجند (فرم 1) براي سال تحصيلي 96-95 (سهميه استعدادهاي درخشان)
2- یک قطعه عکس
3- تصویر کارت ملی (پشت و رو کارت ملی)
4- تصویر صفحه اول شناسنامه
5- ریزنمرات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد (اختیاری)
6- گواهی معدل و رتبه دوره کارشناسی ارشد (فرم 2) و کارشناسی (فرم 3) با تایید مدیر آموزشی دانشگاه محل تحصیل
7- تصویر مدرک زبان (در صورت وجود)
8- صفحه اول مقالات
9- تصویر گواهی ثبت اختراع (در صورت وجود)
10- اصل فیش بانکی واریز وجه به مبلغ 720000 ریال (هفتاد و دو هزار تومان) به حساب شماره 2177582197007 بنام حساب درآمد اختصاصی دانشگاه بیرجند به عنوان هزینه ثبت نام