قابل توجه دانشجویان متقاضی انتخاب دروس مجازی (متن خبر دز سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)