ارائه دروس الکترونیکی در نیمسال دوم 95-94 (متن خبر در سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)