همکار ارجمند جناب آقای دکتر ناصر مهرشاد
 
       اکنون که تقدیر بر آن شدکه عضو دیگری ازخانواده ی دانشگاهیان بیرجند، مسئولیت اجرایی دانشگاه صنعتی بیرجند را بر عهده گیرند،برخود لازم می دانیم تا از تلاش های صادقانه، زحمات بی دریغ و تدابیر ارزشمند جنابعالی در دوران تصدی این مسئولیت مهم، صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و از خداوند متعال، برایتان سلامتی، عزت، پیشرفت و توفیق روزافزون در استمرار خدمات شایسته و ماندگار به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مسألت می کنیم.
تأییدات الهی، همواره قرین راهتان باد.
روابطعمومی دانشگاه بیرجند