بیست و یکمین  دوره ارزشيابي الكترونيكي كيفيت تدريس
     (شنبه 22  اردیبهشت  لغایت پنج شنبه 3 خرداد 97)

 دانشجويان گرامي: ضمن تكميل كاربرگ‌‌های ارزيابي دروس و تشويق به انجام اين مهم، مديريت نظارت و ارزيابي دانشگاه را در پيشبرد اهداف و بهبود کیفیت آموزش دانشگاه ياري نمایيد.
 زمان مورد نظر قابل تمديد نخواهد بود.
** عدم مشارکت دانشجو در ارزشیابی ، موجب عدم مشاهده نمرات تا پایان امتحانات خواهد شد.
*** در ارزشیابی از تدریس نظر هر دانشجو کاملاً، محرمانه بوده و تنها پس از پایان امتحانات و قفل نمرات توسط اساتید، نتایج استخراج شده به صورت جمعی، توسط استاد قابل مشاهده خواهد بود.

 
مراحل ورود دانشجو به سایت و انجام ارزشیابي:
1.    ورود به سیستم  جامع دانشگاهی گلستان؛  http://www.golestan.birjand.ac.ir
2.    ورود به سیستم با درج نام كاربري و رمز عبور؛
3.    گزینه ارزشیابی؛                                   
4.    گزینه‌هاي:  استاد - ارزشیابی؛
5.    گزینه انتخاب؛
6.    پاسخگويي به سؤال‌هاي ارزشيابي و درج سایر نظرات؛       
7.    گزينه اعمال تغییرات (به منظور تأييد)؛
8.    انتخاب درس بعدی.

مديريت نظارت و ارزيابي دانشگاه