به منظور ساماندهی وضعیت آموزشی و کنسولی دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه­ها، مطابق مکاتبه و ابلاغ مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کلیه اتباع دانشجو می­بایست نسبت به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک تحصیلی و اقامتی خود در "سامانه متمرکز ثبت نام و استعلام اتباع غیرایرانی متقاضی تحصیل در جمهوری اسلامی ایران"به آدرس تارنمای سازمان امور دانشجویان )www.saorg.ir(- درگاه دانشجویان غیرایرانی اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.

ضمناً به استحضار می­رساند که از تاریخ 19/3/1397 ارائه هرگونه خدمات کنسولی به دانشجویان غیرایرانی منوط به ثبت اطلاعات تحصیلی و اقامتی آنان در سامانه یاد شده و تایید آن توسط دانشگاه می­باشد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات تکمیلی، دانشجویان مربوطه می­توانند با کارشناس مدیریت شبانه آقای مهندس امینی تماس بگیرند. ساعت تماس: (ساعت 8 الی 10:   51-32202049 داخلی 291   و ساعت 16:30 الی 19: 32202235)

                                                                                                                                              مدیر آموزش های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی

                                                                                                                                                                               دانشگاه بیرجند