پیرو پیام منعکس شده در یکی از کانالهای تلگرامی دانشجویی مبنی افزایش مبلغ سرویس های دانشجویان به اطلاع می رساند:
براساس مصوبه شورای اسلامی شهر بیرجند، مسافرین اتوبوس های شهری تنها در صورت پرداخت نقدی به رانندگان شبکه اتوبوس رانی می بایست مبلغ 10.000ریال پرداخت نمایند.
نرخ بلیط اتوبوس شهری در کارتهای اتوبوسرانی با افزایش 10درصدی نسبت به سال گذشته به مبلغ 5.500ریال در اختیار همشهریان قرار می گیرد. بنا براین طبق روال گذشته دانشجویان عزیز می توانند با دریافت کارت های شرکت اتوبوس رانی ویژه دانشجویان از دفتر شورای صنفی  با مبلغ  4.400 ریال از خدمات آن شرکت استفاده نمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه بیرجند