چاپ
دسته: اطلاعیه ها
بازدید: 2218

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در آزمون علمی دانشگاه می رساند، آزمون روز پنج شنبه مورخ 10/12/96 ساعت 9 صبح در محل طبقه اول ساختمان آزمایشگاه های مرکزی واقع در پردیس شوکت آباد برگزار می گردد.