ضمن عرض خیرمقدم به پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز 1396، مراحل ثبت نام به شرح ذیل می باشد:

                                     شناسه:شماره داوطلبیM962  (بطور مثال برای کد داوطلبی987 شناسه= M962987 )               گذرواژه:  کد ملی

  • مراجعه به دانشگاه و تحویل مدارک:  از 17 لغایت 21 بهمن ماه
  • محل مراجعه: اداره پذیرش و ثبت نام (انتهای بلوار شهید آوینی- پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند-جنب سلف خواهران)

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان نیمه متمرکز