چاپ
دسته: اطلاعیه ها
بازدید: 1606

 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در سومین آزمون علمی دانشگاه مورخ 10/12/96 می­رساند جهت ثبت­نام در آزمون به استاد راهنمای استعدادهای درخشان دانشکده خود به شرح ذیل مراجعه نمایند. ضمنا" سوالات بصورت تشریحی و از دروس امتحانی مشخص شده در سایت المپیاد به آدرس Olympiad.sanjesh.org برای هر رشته طرح خواهد شد.

نام دانشکده نام استاد راهنمای استعداد درخشان
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی خانم دکتر طاهرپور
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آقای دکتر خراشادیزاده
دانشکده هنر خانم پایدارفرد
دانشکده کشاورزی آقای دکتربخشی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی آقای دکترواعظ­زاده
دانشکده مهندسی آقای دکترسعیدی
دانشکده علوم ورزشی آقای دکتر محمد­نیا احمدی
دانشکده علوم آقای دکتر خانی
دانشکده علوم ریاضی و آمار خانم دکتر نصرآبادی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست آقای دکتر معماریان
دانشکده سرایان آقای مهندس اسعدیان
دانشکده فردوس آقای دکتر زلتی