ضمن تبریک قبولی به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری، مراحل ثبت نام و زمان مراجعه به دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

ثبت نام اینترنتی: از 7 لغایت  13 بهمن ماه       دریافت راهنمای ثبت نام اینترنتی + مدارک مورد نیاز

شناسه کاربری:  شماره داوطلبیS962  (بطور مثال: برای شماره داوطبی 789 شناسه= S962789)  رمز: کد ملی

زمان مراجعه حضوری به دانشگاه جهت تحویل مدارک:  ۱۴ بهمن ماه (همزمان با شروع کلاس ها)    

محل مراجعه: اداره پذیرش و ثبت نام (انتهای بلوار شهید آوینی- پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند-جنب سلف خواهران)