چاپ
دسته: اطلاعیه ها
بازدید: 2387

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان رتبه اول کارشناسی سال تحصیلی 95-96، ورودی های 93 لغایت 95 ( فهرست پیوست ) می رساند جهت دریافت کارت هدیه خود با ارائه کارت دانشجویی به دفتر استعدادهای درخشان واقع در طبقه همکف سازمان مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.

دانشکده علوم
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود  
1 * محسن یاری نودر   فیزیک 93  
2 بهروز ژبانی اصغرزاده فیزیک 94  
3 جلال توزنده جانی فیزیک 95  
4 محمد رضا طحان شیمی _ محض 93  
5 حسین دادرس مقدم شیمی _ محض 94  
6 سمانه مرکی شیمی _ محض 95  
7 زهرا حجی نیابایگی شیمی _ کاربردی 93  
8 جعفر مطوری شیمی _ کاربردی 94  
9 علی کاروانی ریزی شیمی _ کاربردی 95  
10 عاطفه داوودی زمین شناسی 93  
11 فاطمه محمدی زمین شناسی 94  
12 زهراپورابراهیم کهنه قوچان زمین شناسی 95  
13 کیانا حیدری جاغرق زیست شناسی – علوم گیاهی 93  
14 فاطمه چوبدست زیست شناسی – علوم گیاهی 94  
15 ربابه شکیبامرئی زیست شناسی – علوم گیاهی 95  
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود  
1 فروغ رودینی زبان و ادبیات فارسی 93  
2 نرجس جعفری زبان و ادبیات فارسی 94  
3 مهری عرب شوشک زبان و ادبیات فارسی 95  
4 حمید خیرآبادی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 93  
5 حمیده مولایی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 94  
6 زهرا ارژنگ جغرافیا و برنامه ریزی شهری 94  
7 *مریم زارعی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 95  
8 فاطمه قریبیان تاریخ 93  
9 سید محمدرضا مزینانی تاریخ 94  
10 سعید درمان تاریخ 95  
11 محمد اکبری مترجمی زبان انگلیسی 93  
12 یگانه کرمانی مترجمی زبان انگلیسی 94  
13 *محمد بخشنده مترجمی زبان انگلیسی 95  
14 رضا   افسر زبان و ادبیات ابگلیسی 93  
15 مهناز الهی زبان و ادبیات انگلیسی 94  
16 الهام عقابی زبان و ادبیات انگلیسی 95  
17 اکرم اسدی حقوق 93  
18 فاطمه توکلی حقوق 94  
19 راضیه ایوبی حقوق 95  
20 زهرا چهکندی نژاد علوم سیاسی 93  
21 فاطمه یعقوبی علوم سیاسی 94  
22 زهرا رضایی علوم سیاسی 95  
23 *افسانه مقیمی نسب الهیات و معارف اسلامی _ فلسفه و کلام اسلامی 93  
24 زهرا ببرافکن الهیات و معارف اسلامی _ فلسفه و کلام اسلامی 94  
25 محمود کیوان دهبارز الهیات و معارف اسلامی _ فلسفه و کلام اسلامی 95  
26 سمانه چهکندی نزاد علوم اجتماعی _ پژوهشگری علوم اجتماعی 94  
27 وحید سازنده علوم اجتماعی _ پژوهشگری علوم اجتماعی 95  
دانشکده مهندسی
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود  
1 کامران چگنی مهندسی معدن 93  
2 محمد افشارنسب مهندسی معدن 94  
3 حسن حسینی بهلولی مهندسی معدن 95  
4 راضیه شمشیرگران مهندسی عمران 93  
5 مسعود پدیدار مهندسی عمران 94  
6 مهدی زاری مهندسی عمران 95  
7 *حسین میرزایی مهندسی مکانیک 93  
8 *محمدرضا ابراهیم زاده میرزائی مهندسی مکانیک 94  
9 *امیرحسین عبدالهی مهندسی مکانیک 95  
دانشکده کشاورزی
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود  
1 میترا کلانه رحمانی مهندسی کشاورزی _ گرایش زراعت 93  
2 حجت جعفری مهندسی کشاورزی_ گرایش زراعت 94  
3 زهرا رمضان زاده مهندسی کشاورزی_ گرایش اصلاح نباتات 94  
4 ابوالفضل فرخی مهندسی کشاورزی _ گرایش اصلاح نباتات 95  
5 مهدی نادری علوم و مهندسی خاک _خاک و آب 93  
6 نسرین شکیبانیا علوم و مهندسی خاک_ خاک و آب 94  
7 امجد سرابندی علوم و مهندسی آب 93  
8 نفیسه ایزدی علوم و مهندسی اب 94  
9 حنان حنفی علوم و مهندسی آب 95  
10 قدسیه صالحی طبس علوم و مهندسی خاک 95  
11 مریم سلیمانیان طبسی مهندسی کشاورزی _ علوم دامی _ گرایش دام 93  
12 سارا ریاسی مهندسی کشاورزی _ علوم دامی _ گرایش دام 94  
13 فاطمه مهدی زاده مهندسی کشاورزی _ علوم دامی _ گرایش طیور 93  
14 طاهره ابراهیمی مهندسی کشاورزی _ علوم دامی _ گرایش طیور 94  
15 فاطمه امینی مهندسی کشاورزی _ علوم باغبانی 93  
16 ابوالفضل موسی آبادی مهندسی کشاورزی _ علوم باغبانی 94  
17 فرزانه صیدی مهندسی کشاورزی _ علوم باغبانی 95  
18 الهام نجار مهندسی کشاورزی _ گیاه پزشکی 93  
19 زینب میراحمدی مهندسی کشاورزی _ گیاه پزشکی 94  
20 کوثر مودی مهندسی کشاورزی _ گیاه پزشکی 95  
دانشکده هنر
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود  
1 قاسم اکبرپور باستان شناسی 93  
2 پیمان خراسانی باستان شناسی 94  
3 اطهر عرب زاده باستان شناسی 95  
4 فاطمه توبری کارشناسی فرش 93  
5 آتنا غلامی کارشناسی فرش 94  
6 کیمیا ریخته گر مشهد کارشناسی فرش 95  
7 ثریا شاهسونی روبیات صنایع دستی 93  
8 زهرا غلامی صنایع دستی 94  
9 فاطمه حسن زاده صنایع دستی 95  
10 سحر علی ملایی هنر اسلامی 93  
11 زینب نیک نسب هنر اسلامی 94  
12 مریم علی آبادی هنر اسلامی 95  
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود  
1 زهره عباسی محیط زیست 93  
2 الهام شریفی محیط زیست 94  
3 ندا محمدپور محیط زیست 95  
4 عاطفه بنان سر قلعه مهندسی منابع طبیعی _ مرتع و آبخیزداری 93  
5 فاطمه ملایی مهندسی منابع طبیعی _ مرتع و آبخیز داری 94  
6 علی خوشه کوب مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری 95  
دانشکده تربیت بدنی
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود  
1 مریم السادات اصغری علوم ورزشی _ علوم زیستی ورزش 93  
2 هما نصیریان علوم ورزشی _ علوم زیستی ورزش 94  
3 فاطمه زارعی علوم ورزشی 95  
4 اسماء محمدی علوم ورزشی _ علوم انسانی ورزش 93  
5 میثم عراقی علوم ورزشی _ علوم انسانی ورزش 94  
دانشکده سرایان
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود  
1 سمیه مودی مهندسی منابع طبیعی _ محیط زیست ( سرایان) 93  
2 زهرا بابایی دورکی مهندسی منابع طبیعی _ محیط زیست (سرایان) 94  
3 زهرا پی گداری علوم و مهندسی محیط زیست (سرایان ) 95  
4 زهرا اکبری مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات (سرایان) 93  
5 فاطمه اسدی اول ارزنه ئی مهندسی کشاورزی _ زراعت واصلاح نباتات (سرایان) 94  
6 محمد صادق ابوالحسنی مهندسی کشاورزی _ زراعت و اصلاح نباتات(سرایان) 95  
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود  
1 هاجر معنوی پور روانشناسی _ عمومی 93  
2 زینب سیار فرد روانشناسی 94  
3 سکینه داوری مقدم روانشناسی 95  
4 معصومه اسماعیلی راهنمایی و مشاوره _ مشاوره 93  
5 سعید امینی نیا راهنمایی و مشاوره – مشاوره 94  
6 بهاره شیرازبان علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 93  
7 زهرا مختاری علوم تربیتی _ مدیریت و برنامه ریزشی آموزشی 94  
8 محبوبه حیدری علوم تربیتی 95  
9 زهره نصرآبادی علم اطلاعات و دانش شناسی 93  
10 معصومه رحمتی علم اطلاعات و دانش شناسی 94  
11 سحر خراشادیزاده علم اطلاعات و دانش شناسی 95  
دانشکده ریاضی و آمار
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود  
1 ام البنین قنبری آمار و کاربردها 93  
2 فرزانه رخشانی آمار و کاربردها 94  
3 محمد فرجامی فرد آمار و کاربردها 95  
4 عصمت علی پور ریاضیات و کاربردها 93  
5 عاطفه حیدری ریاضیات و کاربردها 94  
6 مهدیه رضازاده ریاضیات و کاربردها 95  
دانشکده برق و کامپیوتر
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود  
1 سید احسان حسینی مهندسی برق الکترونیک 93  
2 حسین حقیرالسات طرنجی مهندسی برق مخابرات 93  
3 سید حسن موسوی مهندسی برق قدرت 93  
4 الهه کریمپورفرد مهندسی برق 94  
5 وجیهه فاطمی مهندسی برق 95  
6 خلیل الرحمان یوسفی درمیان مهندسی کامپیوتر – نرم افزار 93  
7 شکیلا ایزدپناه مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار 94  
8 علی فرهیختگان مهندسی کامپیوتر _ معماری سیستم های کامپیوتری 94  
9 زهرا جانفدا مهندسی کامپیوتر 95