ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان دکترای 96 (مرحله تکمیل ظرفیت)، مراحل ثبت نام و زمان مراجعه به دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

 

ثبت نام اینترنتی:  از 23 دی ماه     شناسه کاربری: شماره داوطلبیS962    گذرواژه: کد ملی    

دریافت راهنمای ثبت نام اینترنتی + مدارک مورد نیاز

زمان مراجعه حضوری به دانشگاه جهت تحویل مدارک:  14 بهمن ماه (همزمان با شروع کلاس ها)    

محل مراجعه: اداره پذیرش و ثبت نام (انتهای بلوار شهید آوینی- پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند-جنب سلف خواهران)