چاپ
دسته: اطلاعیه ها
بازدید: 2333

جناب آقای علی فوادالدینی دانشجوی محترم دکتری رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

جناب آقای بهزاد کرمانی کوشه دانشجوی محترم دکتری رشته مهندسی برق قدرت

جناب آقای علی محمدی دانشجوی محترم دکتری رشته مهندسی برق الکترونیک

بدینوسیله برگزیده شدن شما را توسط بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 96-97 و قرار گرفتن در چرخه حمایتی آن بنیاد از طریق اعطای جایزه تحصیلی تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

 

                                                گروه امور هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه