دریافت فایل


 

کشاورزی علوم دامی

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        تکنولوژی و کنترل کیفی خوراک دام و طیور احمد آلی- دانشیار و حسنی آموزش و ترویج کشاورزی 1393
2        فواید و کاربرد پروبیوتیک ها د تغذیه دام و طیور و آبزیان صادق کریم زاده- مقداد سیفی- احمد زیار لاریمی آوای فهیم 1388
3        اصول و مبانی علمی پرورش طیور، مرغ گوشتی و تخم گذار از نطر متخصصین زرجینی آیندگان 1393
4        اصول پرواربندی گوسفند برای دانشجویان علوم دامی مهندس احمد صلاحی، مهندس مژده نژاد خبیصی آییژ 1392
5        پرورش شتر مرغ پژمان عطریان، یحیی ابراهیم نژآد آییژ 1390
6        پرورش گاو ارگانیک تغذیه و خوراک دهی بلر، ترجمه دبیری آییژ 1395
7        تغذیه طیور تجاری سامرز لیسون ترجمه طاهری آییژ 1394
8        تغذیه گوسفند پژمان عطریان آییژ 1388
9        تغذیه گوسفندی شیری پولینا، بنچینی آییژ 1393
10    روشهای آزمایشگاهی در تغذیه دام و طیور آرورا مانور، ترجمه دهقانی ضمیری آییژ  
11    ارزشیابی مواد خوراکی او سوجی، ساهلان، خلیلی ترجمه ساکی و زمانی بوعلی سینا همدان 1390
12    هضم آزمایشگاهی در خوک و طیور فولر ترجمه ساکی بوعلی سینا همدان 1389
13    تغذیه و متابولیسم مقایسه ای حیوانات دیرنفلند چیک ترجکه تیموری یانسری و همکاران   1395
14    بهره وری و نیاز فسفر و کلسیم در حیوانات مزرعه ای ویتی، ترجمه کرمانشاهی و همکاران ترجمان خرد 1391
15    راهنمای جامع تکنولوژی و فرآوری خوراک کرمانشاهی و عطار ترجمان خرد 1393
16    رفتار شناسی حیوانات رفاه و فیزیولوژی استرس و تنش در حیوانات آزمایشگاهی   مزرعه ای قاسمی نژآد، خسروی و قربانی حق شناس 1390
17    کلیات صنعت پرورش طیور ویلسون ترجمه بیگی - بندر آبادی حق شناس 1389
18    اصول نظری و علمی جیره نویسی برای طیور مجتبی زاغری ختن 1393
19    تغذیه گاو شیری باشتنی، فرهنگ فر ختن 1391
20    کربوهیدرات ها در تغذیه گاو شیری محمد نصراللهی ختن 1393
21    نشخوارکنندگان و پویایی شکنبه تولید تا بیوگاز مجید شریفی علی اکبر خادم دانش نگار 1391
22    مدیریت تغذیه و بیماریهای طیور دکتر ساکی دانشگاه بوعلی سینا 1389
23    مامائی وتولید مثل در دامپزشکی/ دوره 2جلدی دیوید نوکس ترجمه مسعود طالب گروسی دانشگاه تهران 1392
24    ابزارها و ماشین آلات پرورش طیور حیدر زرقی- ابولقاسم گلیان- ویراستار: حمیدرضا مصلحی - عبدالرضا حسنی دانشگاه جامع علمی کاربردی 1390
25    بیماری های ویروسی پرندگان منصور میاحی دانشگاه شهید چمران اهواز 1393
26    افزودنی های خوراکی در تغذیه طیور محمود شمس شرق و... دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1393
27    چربیهای در تغذیه و سلامت طیور پور اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 1394
28    آب در تغذیه دام دکتر نور محمد تربیی نژاد، مهندس وحی کریمی دانشگاه گرگان 1393
29    اصول تکنولوژی نوین صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان سید ناصر صباحی محمد رضا وفا دار سپهر 1388
30    تغذیه و چالش های تولید مثلی در گاو هلشتاین سید محمود نصراللهی سپهر 1390
31    اختلالات متابولیکی و کایکوتوکسین ها در طیور لیسون سامرز دیاز، ترجمه کرمانشاهی و همکاران سناباد 1386
32    امنیت زیستی در صنعت طیور نستوه ابراهیم نژاد، چیام حقیقی خوشخو علم کشاورزی ایران 1390
33    تغذیه دام کاربردی پیتر آرچیک، داریوش خادمی شور مستی علم کشاورزی ایران 1388
34    فیوژنیک های در تغذیه دام ترکیبات زبیعی برای بهینه سازی عملکرد و سلامت دستگاه گوارش استاینر، ترجمه عشایری زاده شعبانی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
35    بیوانرژتیک در تغذیه دام تربتی نژاد رزم آذر علوم کشاورزی و منابه طبیعی گرگان  
36    عملکرد دستگاه گوارش طیور در سلامت و بیماری پری ترجمه حسن آبادی فردوسی مشهد 1394
37    پرورش بوقلمون سنتی و صنعتی لطفی پور کاج طلایی 1394
38    راهنمای کاربردی پرورش مرغ بومی خانگی و نیمه صنعتی لطفی پور کاج طلایی 1393
39    گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور راهکارهای طبیعی بهینه سازی سلامت و عملکرد دستگاه گوارش استینز، ترجمه میطی اصل و همکاران موسسه تحقیقات علوم دامی کشور  
40    اختلالات متابولیکی و کایکوتوکسین ها در طیور اس لیسون - ج دیاز- جی دی سامرز نور علم  
41    پرورش بلدرچین شکوهمند نوربخش 1394
42    تجویز صحیح آنتی بیوتیکها در درمان بیماریهای طیور دجب افشار مازنداران نوربخش 1396
43    تغذیه و جیره نویسی دام و طیور نوروزیان نوربخش 1392
44    راهنمای ملی استفاده از ویتامین ها در جیره غذایی طیور تجاری بیتز ترجمه رجب افشار مازنداران نوربخش  
45    ویروسهای پرندگان عملکرد و کنترل ریچی، ترجمه نیلی و اساسی نوربخش 1385
46    اطلس رنگی نژادهای ماکیان احسان مقدس نیلوبرگ 1386
47   

پرورش، نگهداری و بیماری های کبک

احسان مقدس نیلوبرگ 1390

کشاورزی گیاه پزشکی و باغبانی

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        درسنامه بیماریهای مهم درختان میوه در ایران اشکانف قنواتی آییژ 1390
2        خشک میوه ها(پسته، بادام، فندق و ...) حمید رضا کریمی حمید رضا کریمی جهاد دانشگاهی مشهد 1394
3        فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله فاوست دانشگاه بوعلی سینا 1394
4        فیویولوژی حشرات/ دوجلدی علیرضا بندانی دانشگاه تهران 1389
5        مبانی و مفاهیم روشهای آزمایشگاهی در بیو شیمی ، فیزیولوژی و سنگ شناسی وحید حسینی، محمد قدم یاری دانشگاه تهران 1392
6        اصول و مبانی کشاورزی پایدار امید آینه بند دانشگاه چمران 1391
7        انتقال بیماریهای گیاهی به وسیله حشرات پرویز شیشه بر دانشگاه چمران  
8        نقش کنه ها در کنترل آفات پرویز شیشه بر دانشگاه چمران 1385
9        جنین شناسی و مرفولوژِ خارجی حشرات بهزار حبیب پور دانشگاه شهید چمران اهواز 1393
10    فیزیولوژی و بیولوژی حشرات( از جلد یک 3 نسخه تهیه شود) محسن یزدانیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
11    سیتوژنتیک گیاهی(یک نسخه در کتابخانه موجود است) محمد فارسی دانشگاه فردوسی 1392
12    قارچ شناسی پایه حجت ا.. شکری دانشگاه مازنداران 1393
13    مقاومت حشرات به حشره کش ها زهرا غلامی، عزیز شیخی علم کشاورزی ایران 1394
14    اصول کنترل بیماریهای گیاهی نصرالله نژاد علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1395
15    اطلس رنگی قارچ ها و بیمارگرهای مهم گیاهی: روش جدا سازی و تهیه اسلایدهای میکروسسکوبی دائمی از قارچ ها، نماتودها و باکتریها فریدون باب الحوائجی نازلی 1392

منابع طبیعی - محیط زیست و مرتع

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        اصول تصفیه آب محمد چالکش امیری ارکان اصفهان 1395
2        آنالیز آب احمد تقوایی پور دانشگاه اراک 1392
3        مهندس محیط زیست( جلد 1و 2) محمد علی کی نژآد دانشگاه صنعتی سهند 1393
4        مهندسی فاضلاب (جلد 1 و 2) شرکت مهندسی متکاف و ادی مرکزنشردانشگاهی 1395
5        اکولوژی گیاهان خاکروی محمد رضا مقدم دانشگاه تهران 1384

کشاورزی زراعت

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        زیست شناسی سلولی مولکولی مجد، شریعت زاده آییژ 1393
2        فسفر در کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر روشهای مدیریت و اندازه گیری محمد کاظم سوری ترویج و آموزش کشاورزی 1394
3        کلاتها و آمینو کلاتها و نقش تغذیه ای آنها در گیاهان محمد کاظم سوری ترویج و آموزش کشاورزی 1394
4        زراعت نوین علیرضا کوچکی جهاد دانشگاهی 1391
5        طرح و تجزیه روش های آمار همراه نرم افزارSAS افشین سلطانی جهاد دانشگاهی 1391
6        مدل سازی ریاضی در گیاهان زراعی افشین سلطانی جهاد دانشگاهی 1388
7        مدل سازی گیاهان زراعی افشین سلطانی جهاد دانشگاهی 1388
8        مدل سازی فرایند رشد گیاهان زراعی وان لار جهاد دانشگاهی 1379
9        بیوتکنولوژی گیاهی( یک نسخه در کتابخانه موجود است) باقری، مشتاقی، شریفی جهاد دانشگاهی مشهد 1386
10    ژنتیک امیدی، ایزدی، دربندی دانشگاه تهران 1393
11    مقدمه ای برزیست فناوری نقوی حلاجیان دانشگاه تهران 1394
12    ساخت و کاربرد مدلهای شبیه سازی در کشاورزی محمد بناییان دانشگاه فردوسی 1381
13    مدل سازی رقابت علفهای هرز و گیاهان زراعی رحیمیان دانشگاه فردوسی 1379
14    راهنماي جامع و مصور كشت و پرورش انار تدوين و گردآوري محمد جواد محمدي محمدحسين عظيمي، فاطمه خدابنده لو تحقيقات و آموزش كشاورزي 1390
15    راهنماي جامعه پرورش انار تاليف زهرا جليلي فرد تحقيقات و آموزش كشاورزي  

کشاورزی مهندسی آب

ردیف عنوان مولف/ مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        مبانی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی( بهره برداری و نگهداری) داوری، سالاریان جهاد دانشگاهی مشهد 1394
2        اقلیم و هوا شناسی کشاورزی( یک نسخه در کتابخانه موجود می باشد) علیزاده دانشگاه امام رضا ع 1389
3        آبیاری قطره ای( اصول و عملیات) علیزاده دانشگاه امام رضا ع 1389
4        زهکشی جدید( اصول برنامه ریزی و طراحی سیستم های جدید زهکشی اراضی اسمیدیا، لوتمن و رای کرافت؛ علیزاده دانشگاه امام رضا ع 1388
5        فیزیک خاک پیشرفته فریبز عباسی دانشگاه تهران 1386
6        اصول طراحی سیستمهای آبیاری در مزرعه علیزاده دانشگاه صنعتی سجاد 1393
7        رابطه آب و خاک و گیاه( ویرایش جدید 93 به بعد) علیزاده دانشگاه صنعتی سجاد 1389
8        آب سنجی بوتین، ترجمه اسمعیلی ورکی دانشگاه گیلان 1394
9        طراحی سیستم های زهکشی جلیلی، مجنونی هریس عمیدی 1394
10    زه کشی اراضی طرح و برنامه ریزی سیستم های زه کشی در کشاورزی اسمیدیا، رای کرافت، ترجمه علیزاده فردوسی مشهد 1392
11    هوا و اقلیم شناسی علیزاده و همکاران فردوسی مشهد 1391
12    پژوهش عملیاتی پیشرفته محمد رضا مهرگان کتاب دانشگاهی 1392

مهندسی مکانیک

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        فرآیندهای تولید (ریخته گری، شکل دهی، متالورژی پودر)   دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 1393
2        روش­ها و مکانیک شکل دهی فلزات   دانشگاه صنعتی شریف 1395
3        مقدمه ای بر منطق فازی برای کاربردهای عملی   دانشگاه فردوسی 1392
4        ابزار دقیق: تئوری وعملی   طراح 1392
5        تئوری، طراحی و کاربرد بلبیرینگها و رولربیرینگها   طراح 1390
6        جداول، فرمولها و استانداردهای مهندسی ساخت و تولید   طراح 1394
7        راهنمای عمل روغنکاری وانتخاب روعنها   طراح 1383
8        لیزر در ماشینکاری و ساخت وتولید   طراح 1391
9        مرجع کامل فرآیندهای تولید: همراه با تصاویر، جداول و فرمولها   طراح 1385
10    شبکه های عصبی، منطق فازی، الگوریتم ژنتیک: ترکیب و کاربرد   نوپردازان 1391

دانشکده ادبیات و علوم انسانی = حقوق

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        پیشگیری وضعی از بزهکاری محمود میرخلیلی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1388
2        جبران خسارت بزهدیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی احمد حاجی ده آبادی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1388
3        حقوق بشر در ترازو دشتی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1390
4        عناوین ثانوی و حقوق خانواده حسینعلی بای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1392
5        قصاص مرد در برابر زن علی محمدی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1387
6        اشغال عراق اهداف راهبردی و استنادات حقوق سهراب صلاحی میزان 1394
7        اصل حداقل بودن جزا حسین غلامی میزان 1393
8        اصول حقوق مالکیت فکری مریم شیخی میزان 1394
9        اقرار در حقوق ایران رحمت الله نوروزی میزان 1394
10    بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه حاجی علی محمدی ارانی میزان 1393
11    جرایم علیه اشخاص مجید ادیب میزان 1392
12    حقوق تامین مالی در تجارت بین املل علی رضایی میزان 1394
13    حقوق کیفری قاچاق کالا و ارز عبدالله احمدی میزان 1396
14    حقوق کیفری کودکان و نوجوانان امیرحسین نیازپور میزان 1393
15    حقوق مدنی مسئولیت تضامنی محمدرضا امیر محمدی میزان 1394
16    دانشنامه جرم شناسی آکسفورد جلد 1و3 ترجمه حمید رضا ملک محمدی میزان 1394
17    درس های از اصول فقه محمدحسین شهبازی میزان 1393
18    روش تحقیق در علم حقوق محمدعلی پوربخش میزان 1394
19    سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابت سیامک پاکباز میزان 1395
20    مبانی لزوم و جواز اعمال حقوق محمدحسین شهبازی میزان 1394
21    مقدمه علم حقوق کیفری مجتبی جعفری میزان 1395
22    نظام حقوق قراردادهای مشارکت رضا آریان کیا میزان 1393
23    نظم حقوق در حقوق اساسی ایران غلامرضا مدنیان میزان 1394
24    نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده اکرم محمدی ارانی میزان 1394

علوم سیاسی

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        نیکسون کسینجر و شاه ترجمه غلامرضا بابایی پارسه 1395
2        تحلیل گفتمان سیاسی امیر رضائی پناه و سمیه شوکتی مقرب تیسا 1395
3        بن لادن پدری که تروریست شد جین ساسون دنیای اقتصاد 1395
4        روش شناسی در علم سیاست و روابط بین الملل با بهره گیری و معرفی نرم افزار علیرضا سنجابی قومس 1395
5        درآمدی بر اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران سعید میر ترابی قومس 1394
6        نفت، سیاست و دموکراسی سعید میر ترابی قومس 1391
7        دولت و جنبش های اسلامی معاصر( اسلام و دموکراسی پس از بهار عربی) جان. ال اسپرزیتو- تاماراسان جان.ا. وال نگاه معاصر  
8        تضاد دولت و ملت محمد علی کاتوزیان نی 1395
9        جهانی شدن و استعمار دوباره محمد مناشر احسن علی محمدی نی 1387
10    زبان ، منزلت و قدرت در ایران بی من نی 1395
11    کودتای 28 مرداد، سازمان سیا و ریشه های روابط ایران و آمریکا در عصر ایران پروانه آبراهامیان نی 1396

علوم تربیتی و روانشناسی

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        رفتار سازمانی، تئوری تحقیق و کاربرد علی شیرازی ارسلان 1394
2        باز شناختی و طراحی آموزشی اسلاوا کالیوگا مترجم: محمد حسن امیر تیموری، سونیا موسی رمضانی و الهه ولایتی آوای نور 1391
3        تحلیل وظیفه شناختی رابرت آرو هافمن و لورا جی. میلیتیلو مترجم حسین زنگنه، زمانی، فرهودی و جنیدی آوای نور  
4        دانش و یادگیری( مبانی نظریه و ارتباط گرایی) جورج زیمنس مترجم: حسین اسکندری آوای نور 1392
5        روشهای پیشرفته در آموزش از راه دور( رویکرد ا و شیوه ها) کیم ای دولی، جیمز آر لیندنرو لری ام دولی مترجم: سونیا موسی رمضانی و سکینه محمد یوسفی آوای نور 1392
6        روشهای یادگیری نظریه ها و سبک های یادگیری در کلاس درس آلن بریچارد مترجم اسماعیل سعدی پورتر، ترجمه طالب زندی آوای نور 1392
7        روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی داریوش نوروزی،حسین اسکندری و محمدرضا وحدانی اسدی آوای نور  
8        سرپرستی و نظارت آموزشی سر جیوانی، ج. توماس؛ استارت . ج. رابرت مترجم:عبدالحمید طاهری و محمد شعبانی آوای نور 1393
9        مباحث نو در آموزش و پرورش تطبیقی بهاره عزیزی نژاد آوای نور 1394
10    نگرشی کاربردی بر روشهای تدریس و هنر معلمی غلامعلی سرمد آوای نور 1389
11    یادگیری تلفیقی در آموزش عال رندی گریسون و نورمن وایگان، مترجم: اسماعیل زارعی، سونیا موسی رمضانی و مرضیه سعید پور آوای نور  
12    یادگیری مادام العمر و دانشگاه( تغییر ماهین آموزش مداوم) جفری ای. کانترمترجم: مظفر الدین واعظی و عماد ملکی نیا آوای نور 1392
13    نظریه ها و الگوهای آموزش و تدریس هادی پور شافعی جهاد دانشگاهی فردوسی مشهد و دانشگاه بیرجند  
14    نظریه ها و دیدگاه های یادگیری هادی پور شافعی جهاد دانشگاهی فردوسی مشهد و دانشگاه بیرجند 1394
15    کار آفرینی سازمان نحوه ایجاد روحیه کار آفرینی موثر در کل سازمان آرش خلیلی نصر دانشگاه تهران 1394
16    کار آفرینی گرایی در دانشگاه ها و اقتصاد دانش سید مصطفوی رضوی دانشگاه تهران 1394
17    نظریه های کارآفرینی سید محمد مقیمی دانشگاه تهران 1392
18    تحقیق در مدیریت منابع انسانی سید محمد اعرابی ، سعیده امیری دفتر پژوهشهای فرهنگی 1389
19    مبانی مدیریت سید مخمد اعرابی، محمد علی حمید رفیعی، بهروز اسراری دفتر پژوهشهای فرهنگی  
20    مبانی مدیریت استراتژیک سید محمد اعرابی، حمید رضا رضوانی دفتر پژوهشهای فرهنگی 1386
21    مدیریت استراتژیک علی پارسائیان، سید محمد اعرابی دفتر پژوهشهای فرهنگی 1396
22    راههای توسعه و کارآفرینی زنان در ایران فیروزه صابر روشنگران 1392
23    مبانی سازمان و مدیریت محمد مقیمی ره دان 1393
24    برنامه درسی بین رشته ای در آموزش عالی ( مبانی اصول رویکردها و الگوها) حسن ملکی، دکتر جمال سلیمی سمت 1385
25    درآمدی بر فلسفه تربیت اسلامی با رویکرد تطبیقی بهروز رفیعی سمت 1385
26    روان شناسی یادگیری: از نظریه تا عمل پروین کدیور سمت 1384
27    مبانی و اصول عصب شناختی یادگیری و تربیت علی نوری سمت 1385
28    مدیریت آموزشی در نظریه، تحقیق و کاربرد وین. ک. هوی. سیسیل ج. میسیکل مترجمان: دکتر نادر سلیمانی، محمد صفری، سید مرتضی نظری سمت 1392
29    مغز یاد گیرنده: درسهایی برای آموزش و پرورش ساراجین بل کی مور، یوتا فریث، دکتر سید کمال خرازی سمت 1393
30    مدیریت و کار آفرینی سید محمد علی علم الهدائی کتابخانه فرهنگ 1394
31    چهار چوبی برای مدیریت کسب و کارهای کوچک سید محمد اعرابی، رضا آرمانپور مه کامه 1390
  مدیریت منابع انسانی؛پیوند استراتژی و عمل سید محمد اعرابی مرجان فیاضی مه کامه 1393

علم اطلاعات و دانش شناسی

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        کارگاه کامپیوتر عین الله جعفر نژآد قمی، فاطمه جعفر نژاد قمی علوم رایانه 1385
2        اسلام رده بندی کنگره   -  
3        چند رسانه ای کرانی فراسیس آن جامعه شناسان  
4        مهندسی نرم افزار پرسمن ، راجراس مترجم عین الله جعفر نژاد قمی، ابراهیم عامل محرابی دانش نگار 1392
5        کلیات مجموعه سازی و انتخاب حمید محسنی دانشگاه پیام نور 1385
6        آموزش نرم افزار های چند رسانه ای غلامرضا مینایی؛ محمد عادلی نیا دیباگران تهران 1387
7        آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی حمزه علی نور محمدی سمت 1382
8        رده بندی دهدی دیویی ویرایش 22   سمت 1392
9        کتابخانه های دیجیتال: مبادله اطلاعات مهدی علیپور حافظی سمت 1385
10    مبانی فناوری های اطلاعات جعفر مهرداد سارا کلیمی سمت 1387
11    مبانی و روشهای آموزش سواد اطلاعاتی زهره میر حسینی، احمد شعبانی سمت 1380
12    پانصد نکته، چگونه با رایانه بهتر کار کنیم؟ فیل ریس، استیو مک داول قدیانی 1387
13    آشنایی با نرم افزار های کتابخانه ای محسن حاجی زین العابدینی ، فاطمه پازوکی، سیروس داوود زاده کتابدار 1390
14    ادبیات عرب رده بندی کنگره   کتابدار  
15    تاریخ ایران رده بندی کنگره   کتابدار  
16    اجرای اف ار پی ار در کتابخانه ها زانگ، بین؛ سالایا، آتنا کتابداری 1390

زیست شناسی

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        جنین شناسی پزشکی لانگمن مترجم: دکتر غلامرضا حسن زاده، بهنام الدین جامعی، سالومه سادات صالحی، مریم قره داغی ارجمند 1394
2        دستور کار آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری شهلا امامیان، مهزاد روغنی آییژ 1392
3        فرهنگ مصور اصطلاحات گیاه شناسی مایکل هیکی، کلایوجان کینگ(مترجم: فیروزه چلبیان، فریبا شریف نیا) آییژ 1387
4        درختان و درختچه های ایران دکتر غلامرضا بخشی خانیکی پیام نور 1387
5        سیستماتیک گیاهی دیدگاهی تبارشناختی جاد - کمپبل - کلوگ - استیونس-دوناهیو(مترجم: حجت اله سعیدی - آزاده اخوان) دانشگاه اصفهان 1391
6        فیزیولوژی پزشکی گایتون، هال(مترجم: فرخ شادان) چهر 1393
7        اطلس رنگی قارچ ها و بیمارگرهای مهم گیاهی فریدون باب الحوائجی دانشگاه بوعلی سینا 1392
8        سیستماتیک گیاهی(پیدایش و رده بندی گیاهان) دکتر عباس شاهسواری تابش اندیشه 1392
9        مقدمه ای بر جلبک ها، قارچ ها و گلسنگ ها(تالوفیت ها) احمد عبدل زاده، حمیدرضا صادقی پور، رضا رمضان نژادقادی دانشگاه گلستان 1389
10    گیاهان سمی ایران دکتر محمدرضا اصلانی فروزش 1386
11    درختان و درختچه های ایران ولی ا... مظفریان دانشگاه یزد 1387
12    تالوفیت ها(ریسه داران) دکتر فیروزه چلبیان، دکتر احمد مجد کتاب فردا 1381
13    جنین شناسی دکتر کاظم پریور مبتکران 1392
14    اطلس رنگی گیاهان زینتی ایران(فضای سبز) محمدحسن طهرانی محمدی 1392
15    جانورشناسی بی مهره گان آلن لارسن، کلیولند هیگمن، لاری رابرتس،(مترجم: حسین دانش فر) مدرسه 1392
16    جانورشناسی مهره داران آلن لارسن، کلیولند هیگمن، لاری رابرتس،(مترجم: حسین دانش فر) مدرسه 1392
17    اطلس رنگی گل و گیاهان زینتی محمدرضا عبدالکریم زاده مرسل 1385
18    ساختار و رده بندی گیاهان آوندی گی دسیون(مترجم: دکتر محمد صانعی شریعت پناهی) مرکز نشر دانشگاهی 1388
     

روانشناسی

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        مقدمه ای بر معنا شناسی شناختی بلقیس روشن و لیلا اردبیلی علم 1392
2        استعاره شناخت حبیب الله قاسم زاده ارجمند 1392
3        اندیشه و زبان ویگوتسکی مترجم: حبیب الله قاسم زاده ارجمند 1393
4        رفتار درمانی شناختی برای بیماریهای شدید روانی( همراه با نمایش ویدیویی 75 جلسه روان درمانی) جسی رایت، داگلاس تورکینگتون، دیوید جی. کینگدان رامیرز باسکو ، مترجم آتوسا فرمند( با مقدمه حیب الله قاسم زاده) ارجمند 1390
5        مغز شناخت رفتار( مجموعه نخست- سمینارهای ادواری بیمارستان روزبه)/دوجلدی حبیب الله قاسم زاده، حمید رضا نقوی، کامبیز بدیع، ونداد شریفی و علی اکبر نجاتی صفا ارجمند 1393
6        درباره علم شناختی( هوش مصنوعی، روانشناسی، زبان شناسی، علم اعصاب و فلسفه ذهن جواد حاتمی امیر کبیر 1392
7        آزمون سنجش رشد نیوشا: سنجش هفت مهارت رشدی: شنوایی، زبان دریافتی، زبان بیانی ، گفتار، شناخت، ارتباط اجتماعی و حرکت سعید ملایری، زهرا جعفری، حسن عشایری دانژه 1394
8        ارزیابی و آزمونگری روانشناختی/ دوجلدی محمد خدایارب فرد و اکرم و پرند دانشگاه تهران 1391
9        آموزش فراگیر راهنمای عملی در حمایت از یادگیرندگان با توانایی های گوناگون تیم لورمن، جان دیلر دانشگاه تهران 1391
10    تحلیل داده های کیفی با نرم افزارatlas.ti مرتضی اکبری، فاطمه سادات غفوریان دانشگاه تهران 1391
11    روانشناسی کودک و نوجوان با رویکرد ورزشی محمد خبیری، محمد رحیمی دانشگاه تهران 1394
12    معنا شناسی افسردگی از منظر قرآن هادی بهرامی احسان، احمد رضا اخوت دانشگاه تهران 1396
13    یادگیری انسان سید حسین سجادی با فقیریا دانشگاه تهران 1395
14    اختلالات طیف اتیسم سید علی صمدی و پروفسور روی مک کانکی دوران 1390
15    روان درمانی و مشاوره و مشاوره با مسلمانان( رویکردی فرهنگ محور) مروان دویری، مترجمان:فریده براتی سده ئ افسانه صادقی رشد 1392
16    درآمدی بر زبان شناسی شناختی( نظریه ها و مفاهیم) محمد راسخ مهند سمت 1382
17    شناخت- رفتار درمانگری سالمندان کن لاید لاو، لاری دبلیو سمت 1383
18    گزیده ای از بزگترین نظامهای روانشناسی تحولی دکتر پریرخ دادستان سمت 1382
19    مبانی علوم اعصاب شناختی برنارد باس، نیکول گیج سمت 1380
20    مرجع نوروسایکولوژی بالینی کودک برنارد باس، نیکو گیج سمت  
21    مغز انسان و اختلال های آن دواگ ریچاردز، نام کلارک سمت 1366
22    نظریه ذهن، چگونه کودکان را افکار و احساسات دیگران را درک می کنند مارتین جی، داهرتی سمت 1369
23    اصول روان شناسی تهیه پاورپوینت استیفن ام. کاسلین مترجم: دکتر سید علی خرازی سمت و پژوهشگاه علوم شناختی 1383
24    درآمدی بر آگاهی دیوید پاپینیو مترجم: سید کمال خرازی سمت و پژوهشگاه علوم شناختی 1389
25    ذهن( درآمدی بر علوم شناختی) پاول تاگارد مترجم: رامین گلشائی سمت و پژوهشگاه علوم شناختی 1389
26    روان شناسی شناختی( ویراست چهارم) رابرت استرنبرگ مترجمان: دکتر سید کمال خرازی و دکتر الله حجازی سمت و پژوهشگاه علوم شناختی 1385
27    علوم اعصاب، علوم تربیتی و مغز( معرفی تحقیقات عصبی - تربیتی) پاول هوارد- جونز مترجم سید کمال خرازی سمت و پژوهشگاه علوم شناختی 1390
28    مبانی آموزش و پرورش شناختی سید کمال خرازی و محمود تلخایی سمت و پژوهشگاه علوم شناختی 1393
29    باشگاه مغز 1 و2( کتاب آموزش و تمرین برای تقویت و بازتوانی مغزی) حامد اختیاری، تارا رضا پور مهرسا 1392
30    بسته کاغذی مدادی ارزیابی شناختی در آزمودنی های فارسی زبان( شامل بسته های کامل ارزیابی در حوزه های حافظه کاری، توجه ، عملکردهای اجرایی، حافظه طولانی مدت کلامی، حافظه طولانی مدت تصویری + راهنما مهرسا 1392
31    مغز من در گذر زمان( چگونه توانمندیهای مغز خود را در گذر زمان حفظ تقویت کنیم؟) تارا رضا پور و حامد اختیاری مهرسا 1394
32    من یک چاق خوشحال هستم( بهره گیری از مغز هوشمند برای مدیریت و اصلاح بیش خوری و اضافه وزن) حامد اختیاری مهرسا 1393
33    نشانه شناسی شناختی در حیطه فیلم وان باکلند، محمد شهبا مینوی خرد 1393
34    تغییر ذهن ها( هنر و علم تغییر ذهن خود و دیگران هوارد گاردنر، سید کمال خرازی و دکتر الهه حجازی نی 1392
35    اندیشیدن درباره مغز مایکل اوشی مترجم : رضا نیلی پور هرمس 1392
36    آشنایی با فلسفه ذهن امیر حسین کرباسی و حسین شیخ رضایی هرمس 1392
           

زبان انگلیسی

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        زبان شناسی اجتماعی: درآمدی بر زبان و جامعه یتر ترادگیل آگاه 1395
2        اصول و روش کاربردی ترجمه اسماعیل سعیدان رهنما 1394
3        آواشناسی و واج شناسی زبان انگلیسی علی بهرامی رهنما 1388
4        بررسی زبان جورج یول، علی بهرامی رهنما 1385
5        دوره درسی آواشناسی پیتر لده فوگد، علی بهرامی رهنما 1392
6        مبانی ترجمه محمود حدادی رهنما 1384
7        معرفی مطالعات ترجمه: نظریه ها و کاربردها علی بهرامی رهنما 1394
8        مقدمه ای بر مطالعات زبان و ترجمه علی بهرامی رهنما 1388
9        نقش و ابعاد معنا در ترجمه اسماعیل سعیدان رهنما 1395

جغرافیا

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        مقدمه ای بر زمین آمار محمد نخعی آراد 1389
2        برنامه ریزی استراتژیک گردشگری (مفاهیم، اصول و مدل ها) دکتر میرنجف موسوی ، مهدی عبداله زاده آراد کتاب 1392
3        تاب آوری و پایداری در مقابل بلایای طبیعی(چالشی برای شهر های آینده) حاتمی نژاد، حسین و مرتضی نصرتی دهشتی.

آراد کتاب

-

1396
4        روش های تصمیم گیری چندشاخصه در برنامه ریزی گردشگری دکتر میرنجف موسوی ، مهدی عبداله زاده و مهدی احمدیان آراد کتاب 1392
5        شاخصهای برنامه ریزی شهری و منطقه ای نقش اساسی در سیاستها و روشها کرامت الله زیاری/عبداله پورآقایی آراد کتاب 1389
6        مقدمه ای بر نوشهرگرایی حسین حاتمی نژاد و همکاران

آراد کتاب

-

1395
7        بنیانهای نظری در مطالعات شهری(جلد یکم: مدیریت شهری) به کوشش حسن اسماعیل زاده

تیسا

-

1395
8        تحلیل و طراحی فضای شهری (مبانی، تعاریف، معیارها و شیوه ها محمد نقی زاده

جهاد دانشگاهی

-

1395
9        برنامه ریزی شهر اکولوژیک: سیاست ها، تجارب و طراحی - جهاددانشگاهی مشهد 1392
10    پژوهشی پیرامون طرح های تفضیلی شهری - جهاددانشگاهی مشهد 1387
11    تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر منابع اب و محیط زیست - جهاددانشگاهی مشهد 1393
12    جغرافیای طبیعی کاربردی رابرت کریسترفرسن،لویزهوبز دانشگاه تبریز 1381
13    جغرافیای مخاطرات رمضان اوزی   1390
14    زمین شناسی برای جغرافیا محمدحسین رضایی مقدم ،محسن موید دانشگاه تبریز 1392
15    ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با GIS مجید مخدوم، علی اصغر درویش صفت، عبدالرضا مخدوم

دانشگاه تهران

-

1392
16    اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی سید کاظم علوی پناه

دانشگاه تهران

-

1394
17    تکنیک های برنامه ریزی گردشگری کرامت الله زیاری ؛ کبری سرخ کمال ؛ رضا زیاری دانشگاه تهران 1395
18    توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرای روستایی رابرت چمبرز دانشگاه تهران 1395
19    توسعه گردشگری روستایی محمدرضا رضوانی دانشگاه تهران 1394
20    توسعه مسکن همساز با توسعه پایدار محمد مهدی محمودی دانشگاه تهران 1392
21    توسعه و صنعتی سازی روستا (نظریه ها،روشها و راهبردهای توسعه صنعتی) سید حسن مطیعی لنگرودی ؛ علی اکبر نجفی کانی دانشگاه تهران 1390
22    جامعه، دولت شهرنشینی تفکر جامعه شناختی ابن خلدون فؤاد بعلی دانشگاه تهران 1382
23    جغرافیای تاریخی خلیج فارس پیروز مجتهد زاده دانشگاه تهران 1393
24    جغرافیای روستایی ( فرایندها، واکنش ها و تجربه های بازساخت روستایی) مایکل وودز مترجمان : محمدرضا رضوانی ؛ صامت فرهادی دانشگاه تهران 1390
25    جنسیت و توسعه جنت هنشل مامسن دانشگاه تهران 1386
26    حفاظت و پایداری در شهرهای تاریخی دنیس رادول دانشگاه تهران 1393
27    حقوق محیط زیست (جلد 1 و2)

لوتار گراندلیک و ...

محمدحسین حبیبی

دانشگاه تهران 1392
28    دانش مخاطرات برای زندگی با کیفیت بهتر و محیط پایدارتر ابراهیم مقیمی دانشگاه تهران 1393
29    درآمدی بر اقتصاد مسکن منصور خلیلی عراقی ؛ احمد حسنی دانشگاه تهران 1391
30    راهنمای طراحی فضاهای شهری بحرینی ، حسین و حسین خسروی دانشگاه تهران 1386
31    روش های مقدماتی تحلیل جمعیت با تاکید بر باروری و مرگ و میر حسن سرایی دانشگاه تهران 1391
32    رویای شهر اولیویه ژوناس دانشگاه تهران 1393
33    ریزگرد بیابانی در سیستم جهانی آ اس گودی ؛ ان جی میدلتون دانشگاه تهران 1393
34    زمین آمار حسنی پاک دانشگاه تهران 1392
35    ژئومورفولوژی‏شهری ابراهیم مقیمی دانشگاه تهران 1389
36    ساختار نظری و امنیت ژئو پلتیک کیومرث یزدان پناه درو دانشگاه تهران 1394
37    سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سید کاظم علوی پناه و مسلم لدنی دانشگاه تهران 1389
38    سیمای شهر کوین لینچ دانشگاه تهران 1395
39    شراکت.برنامه ریزی تعاونی و با آفرینی شهری جان مک کارتی دانشگاه تهران 1390
40    شهر و روستا در خاورمیانه محمدعلی چایچیان دانشگاه تهران 1390
41    صلح و امنیت و توسعه سید احمد موثقی دانشگاه تهران 1394
42    طراحی شهر خِرَد مبانی و چارچوب ها علی مدنی پور دانشگاه تهران 1390
43    فتوگرامتری تحلیلی جلال امینی دانشگاه تهران 1394
44    فضای مجازی ( ملاحضات اخلاقی حقوقی و اجتماعی ) عاملی ؛ خوارزمی ؛ مولایی ؛ زیر نظرشکرخواه ؛ جهانگرد ؛ پازری ؛ صباغیان ؛ باقری اصل ؛ اعتمادی ؛ ابراهیم آبادی ؛ نوربخش ؛ مولایی دانشگاه تهران 1390
45    فلسفه تغییرات محیط ابراهیم مقیمی

دانشگاه تهران

-

1391
46    قصه شهر تهران، نماد شهر نوپرداز ایرانی 1299-1332 3166 سید محسن حبیبی دانشگاه تهران 1394
47    کاربرد سنجش از دور در علوم زمین سیدکاظم علوی پناه دانشگاه تهران 1395
48    کدام نوزایی شهری لیپی پورتر وکیت شاو دانشگاه تهران 1394
49    گردشگری پایدار (روستایی وعشایری) مجتبی قدیری معصوم ؛ علیرضا استعلاجی ؛ معصومه پازکی دانشگاه تهران 1394
50    مجموعه مقالات توسعه شهری پایدار بهناز امین زاده دانشگاه تهران 1390
51    مدل های تصمیم گیری با اهداف چند گانه محمدرضا مهرگان دانشگاه تهران 1394
52    مدیریت‏ روستایی‏ در ایران‏ مهدی طالب‏ دانشگاه تهران 1396
53    مرزبندی نوین شهری میل اسمیت دانشگاه تهران 1390
54    مطالعات شهروندی عباس نرگسیان دانشگاه تهران 1394
55    مفاهیم ‏و پیامدهای تغییرآب‏ و هوا (با مروری بر ملاحظات پروتکل کیوتو) غلامرضا نبی بیدهندی ؛ شاهین محمدنژاد ؛ فاطمه عبادتی دانشگاه تهران 1387
56    مقیاس های فضایی در جغرافیای سیاسی ( مفاهیم و نظریه ها) یاشار ذکی ؛ علی ولیقلی زاده دانشگاه تهران 1392
57    تحلیل مبانی نطری طراحی شهری معاصر. جلد اول. حسین بحرینی

دانشگاه تهران،

-

1393
58    مبانی اقلیم‌شناسی آماری حسین عساکره دانشگاه زنجان 1390
59    مباحثی در حمل و نقل شهری با تاکید بر رویکرد پایداری علی سلطانی دانشگاه شیراز 1393
60    هیدرولوژی شهری غلامعلی مظفری دانشگاه یزد 1392
61    اصول و مبانی آمایش سرزمین عیسی ابراهیم زاده، میر نجف موسوی سمت 1395
62    اصول و مبانی برنامه‌ ریزی شهری دکتر رسول قربانی سمت 1394
63    اقلیم ‌شناسی مناطق خشک دکتر هوشنگ قائمی ، دکتر آذر زرین ، دکتر فرامرز خوش ‌اخلاق سمت 1392
64    آب و هوا شناسي توريسم دكتر حسن ذوالفقاري سمت 1395
65    بررسی سیر تحول اسکان غیر رسمی با تأکید بر ایران دکتر پروانه شاه ‌حسینی سمت 1395
66    برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه‌ ای ( اصول ، روشها و شاخصهای محیطی پایداری سرزمین ) دکتر محمود جمعه‌ پور سمت 1395
67    برنامه‌ ريزي كاربري اراضي شهري دكتر محمدرضا پورمحمدي سمت 1395
68    توسعه پایدار کارآفرینی گردشگری با تأکید بر مناطق روستایی دکتر حمدالله سجاسی قیداری ، دکتر عبدالرضا رکن‌ الدین افتخاری ، دکتر داوود مهدوی سمت 1395
69    توسعه روستايي با تأكيد بر كارآفريني ( تعاريف، ديدگاهها و تجربيات ) دكتر عبدالرضا ركن‌ الدين افتخاري ، حمداله سجاسي قيداري سمت 1395
70    توسعه كشاورزي (مفاهيم، اصول، روش تحقيق، برنامه‌ ريزي در يكپارچه‌ سازي اراضي كشاورزي) دكتر عبدالرضا ركن‌ الدين افتخاري سمت 1391
71    جغرافیای روستایی ایران دکتر حسن افراخته سمت 1393
72    جغرافیای گردشگری ایران دکتر اسماعیل علی ‌اکبری سمت 1395
73    جغرافياي سياسي فضاي مجازي دكتر محمدرضا حافظ‌ نيا سمت 1394
74    جغرافياي طبيعي درياها و سواحل ديتر كلتات سمت 1381
75    جغرافياي كاربردي و آمايش سرزمين دكتر رحيم سرور سمت 1395
76    جمعيت ‌شناسي، مباني و زمينه ‌ها دكتر حسن سرايي سمت 1395
77    حکمروایی روستایی (مدیریت توسعه پایدار) دکتر جلال عظیمی آملی ،‌ دکتر عبدالرضا رکن‌ الدین افتخاری سمت 1394
78    درآمدي بر پارادايم جغرافياي جنسيت دكتر فضيله خاني سمت 1387
79    روشها و تکنیکهای آمایش سرزمین دکتر عیسی ابراهیم زاده ، دکتر میرنجف موسوی سمت 1395
80    ریاضیات مقدماتی برای جغرافیا دکتر حسین عساکره سمت 1395
81    ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری دکتر زهرا احمدی‌ پور ، دکتر مصطفی قادری حاجت سمت 1395
82    سامانه اطلاعات جغرافيايي و تحليل تصميم چندمعياري ياچك مالچفسكي سمت 1395
83    سياستهاي مرزي و مرزهاي بين‌ المللي ايران دكتر پيروز مجتهدزاده سمت 1396
84    سيستم اطلاعات جغرافيايي و كاربرد آن در برنامه‌ ريزي توريسم دكتر منوچهر فرج‌ زاده اصل سمت 1394
85    شناخت و درك مفاهيم جغرافياي سياسي سوفي شوتار سمت 1390
86    شهر شناسي تطبيقي ايران: با تأكيد بر استانهاي مازندران و هرمزگان دكتر پروانه شاه‌ حسيني ، دكتر محمدتقي رهنمايي سمت 1389
87    كاربرد روشهاي تصميم‌ گيري چندشاخصه در جغرافيا دكتر مهدي پورطاهري سمت 1394
88    مبانی هواشناسی ماهواره‌ ای دکتر منوچهر فرج‌ زاده ، نعمت‌ الله کریمی سمت 1392
89    مباني زمين گردشگري با تأكيد بر ايران بهرام نكوئي صدري سمت 1394
90    مخاطرات اقلیمی ایران دکتر منوچهر فرج زاده سمت 1393
91    مديريت توسعه روستايي (بنيانهاي نظري) دکتر عبدالرضا رکن‌ الدين افتخاري سمت 1394
92    مطالعات و جغرافیای شهری معاصر ( مفاهیم و دیدگاههای بنیادی ) دکتر زهره فنی سمت 1382
93    مقدمه ‌اي بر برنامه ‌ريزي توسعه روستايي : ديدگاهها و روشها دكتر محمود جمعه ‌پور سمت 1391
94    مقدمه‌ اي بر خشكسالي و شاخصهاي آن دكتر زهرا حجازي‌ زاده ، سعيد جوي‌ زاده سمت 1381
95    ميكروكليماتولوژي دكتر محمدرضا كاوياني سمت 1391
96    هيدرولوژي دكتر مجيد زاهدي ، دكتر مريم بياتي خطيبي سمت 1393
97    مناطق خلاق سرتاسر جهان لنیا مارکوس - گرگ ریچاردز رقیه ودایع خیری احسان درستکار شقایق شهبازی طحان 1395
98    جغرافیای توسعه در جهان و ایران راپرت هودر قومس 1386
99    کاربرد آمار در علوم جغرافیایی دکتر مهدی پورطاهری قومس 1393
100            گردشگری بین المللی و برنامه ریزی دالن تیموتی قومس 1388
101            مبانی زمین شناسی دکتر محمود علایی طالقانی قومس 1391
102            مقدمه ای بر ژئوپلیتیک کالین فلینت قومس 1390

جامعه شناسی

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        دست نوشته های اقتصادی و فلسفی کارل ماوکس / حسن مرتضوی نشر آشیان 1387
2        جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی حسین بستان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1394
3        اعتماد و سرمایه اجتماعی تونیکس / محمدتقی دلفروز پژوهشگاه مطالعات 1389
4        ریشه های شرقی تمدن غرب جان هابسون / رجبی و عنبری دانشگاه تهران 1387
5        قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم / علی­محمد کاردان دانشگاه تهران 1393
6        مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران جان نوران / احمد تدین رسا 1394
7        روان شناسی اجتماعی الیوت اروشون / حسین شکرکن رشد 1395
8        نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر جورج وتیز / محسن ثلاثی علمی 1394
9        زندکی و اندیشه بزر گان جامعه شناسی                                         لوئیسکوزر / محسن ثلاثی علمی 1393
10    درآمدی به جامعه شناسی بروس کوئن / محسن ثلاثی فرهنگ معاصر 1394
11    سرمایه اجتماعی جان نیلد / غفاری و رمضانی کویر 1392
12    پیامدهای مدرنیت آنتونی گیدنز / محسن ثلاثی مرکز 1394
13    آناتومی جامعه فرامرز رفیع پور نشرشرکت سهامی 1392
14    مبانی جامعه شناسی آنتونی گیدنز / منوچهر صبوری نشرنی 1394
15    طراحی پژوهشهای اجتماعی نورمن بلیکی / محسن چاووشیان نی 1396
16    کشاکش آراء در جامعه شناسی ایستون سدین / هادی جلیلی نی 1395
17    نظریه های کلاسیک جامعه شناسی تیم ویلینی / بهرنگ صدیقی نی 1394
18    نظریه های متاخر جامعه شناسی حمیدرضاجلالی پور / نی 1394
19    یورگن هابرماس مایکل پیوزی / احمد تدین هرمس 1396

تاریخ

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        تاریخ نگاری در ایران عصر سلجوقی ناصر صدقی پژوهشکده تاریخ اسلام 1393
2        مرجع شناسی تاریخ سلجوقیان فضلی کنوش / حسن حضرتی پژوهشکده تاریخ اسلام 1395
3        نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی ویلم ام / امین بنانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1390
4        قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری بئاتریس فوربس / جواد عباسی دانشگاه فردوسی 1390
5        تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام پاتریشا کرون / مسعود جعفری سخن 1394
6        تاریخ سیاسی ایران در دوره قاجار/ دوره دوجلدی ابراهیم تیموری سخن 1388
7        ایران بین دو کودتا (تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای . داریوش رحمانیان سمت 1390
8        بنیانگذاران نخستین سلسله ترک نژاد مسالمانان در فرارود ابوالقاسم فروزانی سمت 1387
9        تاریخ اجتماعی (دانش ، روش، آموزش) ابراهیم موسی پور بشلی / محمدابراهیم باسط سمت 1379
10    تاریخ امپراتوری عثمانی امامی خویی سمت 1385
11    تاریخ ایران در دوره قاجاریه، عصر آقا محمدخان غلامحسین زرگری نژاد سمت 1392
12    تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار محمدباقر وثوقی سمت 1386
13    تاریخ نگاری اسلامی چیس.اف.رابینسون سمت 1375
14    تاریخ نگاری عربی در دوره میانه درمقام کنشگر / کنراد هیرشلد سمت 1383
15    تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلام (تاسده هفتم هجری ) عبدالرحیم قنوات سمت 1363
16    فلسفه نظری تاریخ (مبانی، مفاهیم و نظریه ها) مجید کافی   1394
17    حیات علمی در روزگا سامانیان احسان ذونون / جمال اشرفی علمی و فرهنگی 1395
18    سکه های ایران از طاهریان تا خوارزمشاهیان بهرام علاءالدینی فرهنگسرای میردشتی 1394
19    سلجوقیان سارا استوارت / ادموند مرکز 1395

برق

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        پردازش تصویر رقمی رافائل سی. گونزالس دانشگاه فردوسی مشهد 1391
2        بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV گری بردسکی / الهام شعبانی نیا دانشگاهی کیان 1395
3        پردازش تصاویر ماهواره­ای با نرم افزار ژئوماتیکا: راهنمای آموزشی نرم افزار مجتبی جورین سر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 1389
4        سیستمهای فازی برای پردازش اطلاعات کیوجی آسایی / مهرداد وحدتی­دانشمند مرکزنشردانشگاهی 1391
5        الکترونیک لیزر وردین دانشگاه شریف 1390
6        داستان لیزر چارلز تاونز شرکت سهامی انتشار 1392
7        مقدمه ای بر ذرات بنیادی دیوید گریفیتس نوپردازان 1393

ادبیات

ردیف عنوان مولف / مترجم ناشر تاریخ انتشار
1        درسنامه نظریه ادبی جلال سخنور،الهه دهنوی ،سعید سبزیان / مری کلیگر اختران 1394
2        ادبیات تطبیقی سید حسین سیدی / محمد عبدالسلام کفافی به نشر 1389
3        ریخت شناسی قصه­های پریان فریدون بدره­ای / ولادیمیر پراپ   1392
4        افسانه­های ایران زمین امیرحسین اکبری شالچی / اینگه هوپفنر ثالث 1384
5        قصه وقصه گویی دراسلام و فرهنگ ایرانی مهدی محبتی چشمه  
6        گنجینه حماسه­های جهان علی اصغر سعیدی / ژرار شالیان چشمه 1388
7        صدسال داستان نویسی ایران / دوره 4 جلدی دردو مجلد حسن میر عابدینی چشمه،1380 1369
8        ابو سعید ابوالخیر،افسانه و واقعیت مهرآفاق باببوردی / فریتس مایر دانشگاهی 1378
9        حکایتهای حیوانات در ادب فارسی محمد تقوی روزنه 1395
10    گستره شعر پارسی در انگلستان و آمریکا احمد تمیم داری / جان دی یوحنان روزنه 1386
11    دیوان خاقانی سید ضیاءالدین سجادی زوار 1391
12    المعجم فی معاییر الأشعارالعجم شمس قیس رازی سخن 1387
13    دستور تطبیقی(فارسی-عربی) عباسعلی وفایی سخن 1391
14    دستور کاربردی عباسعلی وفایی سخن 1390
15    دستور مفصل امروز خسرو فرشیدورد سخن 1392
16    ساختار حکایت های عرفاتی قدسیه رضوانیان سخن 1389
17    سبک شناسی: نظریه ها، رویکردها و روش­ها محمود فتوحی سخن 1395
18    هزار حکایت صوفیان/ دوره دوجلدی مقدمه وتصحیح:حامد خاتمی پور سخن 1390
19    طبقه بندی قصه­های ایرانی کیکاووس جهانداری / اولریش مارزلف سروش 1392
20    ادبیات عمومی وادبیات تطبیقی حسن فروغی / سیمون ژون سمت 1390
21    روایت شناسی:درآمدی زبان شناختی-اتتقادی فاطمه علوی،فاطمه نعمتی / مایکل تولان سمت 1393
22    نگارش مقدماتی زبان فارسی غلامحسین غلامحسین زاده سمت 1391
23    درآمدی بر روایت شناسی هوشنگ رهنما / رولان بارت،تودروف تزوتان ،پرینس جرالد شهر کتاب ،هرمس 1394
24    ریخت شناسی افسانه­های جادویی پگاه خدیش علمی فرهنگی 1394
25    نقد ادبی در سده بیستم محمد رحیم احمدی / ژان ایوتادیه علمی فرهنگی 1377
26    رمز وداستان­های رمزی در ادب فارسی تقی پور نامداریان علمی وفرهنگی 1393
27    مبانی زیبایی شناسی محمد رضا ابوالقاسمی / پیر سوانه ماهی

1389

28    دستور زبان فارسی بر مبنای نظریه وابستگی امید طیب زاده مرکز  
29    عناصرداستان فرزانه طاهری / رابرت اسکولز مرکز 1393
30    روایت شناسی:شکل و کارکرد روایت محمد شهبا / جرالد پرینس مینوی خرد 1395
31    اشکال یک اسطوره :گونه گونی شخصیت ادبی حضرت یوسف مجدالدین کیوانی / سعید ارباب شیروانی نیلوفر 1391
32    روایت شناسی داستان­های مثنوی سمیرا بامشکی هرمس 1394
33    صحیفه­های زمینی هوشنگ رهنما / نورتراپ فرای هرمس 1384
34    علم هرمنوتیک محمدسعید حنایی / ریچارد پالمر هرمس 1393
35    نظریه­های روایت محمد شهبا / مارتین والاس هرمس 1393
36    فرهنگ سمبل ها، اساطیر و فولکور گرترود جابز / محمدرضا بقاپور اختران 1395
37    یا مرگ یا تجدد ماشاالله آجودانی اختران 1393
38    تجدد و تجددستیزی در ایران عباس میلانی اختران 1387
39    ترجمان البلاغه محمدبن عمر رادویانی / احود آتش اساطیر 1381
40    شرح التعرف لمذهب التصوف ج 1و2و3 ابوابراهیم رستملی بخاری / محمد روشن اساطیر 1390
41    نامه ها عین القضات همدانی / علی نقی منزوی اساطیر  
42    درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی فتح الله بی نیاز افراز 1394
43    بال های بایگانی سید حسن حسینی افق 1392
44    گنجشک و جبرئیل علی حسین پور چافی افق 1395
45    درد جاودانگی میکل اونامو / بهاءالدین خرمشاهی البرز 1391
46    رئالیسم و ضد رئالیسم سیروس پرهام آگاه 1392
47    زبان و ا دب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته علی محمد حق شناس آگاه 1390
48    موسیقی شعر   آگاه 1395
49    کتابت روایت (درس گفتارهای داستان) کیهان خانجانی آگه 1395
50    دانش نامه ی نظریه های ادبی معاصر ایرناریما مکاریک / مهران مهاجر آگه 1394
51    خانه بی صدا بود ( مجموعه شعر) طیبه مدنی بوتیمار  
52    چنین گفت دهقان یاحقی به نشر 1394
53    بررسی جنبه های هنری معنایی شعر معاصر عزالدین اسماعیل / سیدحسین سیدی ترانه  
54    چشم انداز اسطوره میرچاه الیاده / جلال ستاری توس 1393
55    چشم انداز شعر معاصر ایران سیدمهدی رقانی ثالث 1387
56    شناخت اساطیر ایران جان هیتلز / ژاله آموزگار چشمه 1395
57    ساختارهای نحوی نوام چامسکی / احمد سمیعی خوارزمی 1393
58    توفیق. تاریخ ادبیات ایران هاشم پور سبحانی دانشگاه پیام نور 1389
59    اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی / مدرس رضوی دانشگاه تهران 1395
60    حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه   دانشگاه تهران  
61    درآمدی بر ادبیات 1 حسین پاینده دانشگاه علامه طباطبایی 1387
62    فرهنگ اوزان شعر فارسی وحیدیان دانشگاه فردوسی 1390
63    نقد بر مبنای زیبایی شناسی رز غریب / نجمه رجایی دانشگاه فردوسی  
64    موسیقی شعر حافظ محمدجواد عظیمی دانشگاهی 1386
65    ادبیات معاصر ایران (شعر) محمدرضا روزبه روزگار 1393
66    پیامبر جبران خلیل جبران / حسین الهی قمشه ای روزنه 1394
67    نقد صوفی محمدکاظم یوصف پور روزنه 1395
68    بحور و اوزان اشعار فارسی منصوره ثابت زاده زوار 1388
69    احوال دل گداخته حداد عادل سخن 1392
70    اسرارنامه عطار شفیعی سخن 1394
71    الهی نامه عطار شفیعی سخن 1393
72    بدیع نو مهدی محبتی سخن 1386
73    بدین شیرین سخن گفتن یاحقی سخن 1392
74    بلاغت تصویر محمود فتوحی رودمعجنی سخن 1395
75    بوطیقای کلاسیک سیدمهدی زرقانی سخن 1391
76    بینامتنیت از ساختار گرایی تا پسامدنیسم بهمن نامور مطلق سخن 1395
77    پرنیان پندار (در باره هوشنگ ابتهاج) دوجلد   سخن  
78    حالات و مقالات م امید شفیعی سخن 1390
79    دفتر خسروان   سخن 1394
80    رستاخیز کلمات محمدرضا شفیعی کدکنی سخن 1391
81    زبان عرفان علیرضا فولادی سخن 1394
82    سیب باغ جان مریم خلیلی جهان تبغ سخن 1380
83    غزلیات شمس تبریز اثر مولوی /دوره دوجلدی   سخن  
84    فرهنگ کنابات سخن/ دوره دوجلدی انوری سخن 1383
85    قلندریه در تاریخ   سخن 1394
86    مصیبت نامه عطار شفیعی سخن 1395
87    مفلس کیمیا فروش شفیعی سخن 1394
88    نوشته بر دریا ابوالحسن خرقانی سخن 1395
89    رسم شقایق سلحشور سروش 1389
90    بازیافت اسطوره در رمان نو. اسطوره ادبیات شکرالله اسداللهی سمت  
91    تاریخ تصوف 1 مهدی دهباشی سمت 1388
92    تاریخ تصوف 2 مهدی دهباشی سمت 1389
93    زیبایی شناسی در آثار ابن سینا ، شیخ اشراق و ملاصدرا حسین هاشم نژاد سمت 1392
94    متون پهلوانی سجاد آیدنلو سمت 1383
95    دیوان سنایی ابوالمجدمجدود بن آدم سنایی / مدرس رضوی سنایی  
96    از زبان شناسی به ادبیات/ دوجلدی کوروش صفری سوره مهر 1379
97    تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نجیب مایل هروی سوره مهر 1394
98    ده شاعر انقلاب   سوره مهر 1391
99    گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس   سوره مهر 1391
100            پساساخت گرایی و مطالعات ادبی فرزان سجودی سوره ی مهر 1394
101            زندگی جاوید یا حیات اخروی مرتضی مطهری صدرا 1395
102            قمار عاشقانه سروش صراط 1393
103            تاریخ جهانگشا خاتمی علم 1394
104            شیوه نقد ادبی دیوید دیچز / غلامحسین یوسفی علمی 1388
105            لذات فلسفه ویل دورانت / عباس زریاب خویی علمی و فرهنگی 1395
106            ساختار زبان شعر امروز مصطفی علی پور فردوس 1387
107            نگاهی تازه به بدیع سیروس شمیسا فردوس 1395
108            جهان مذهبی ریچارد بوش / عبدالرحیم گواهی فرهنگ اسلامی 1387
109            عهد الست پورجوادی فرهنگ معاصر 1395
110            شرح شوق (شرح غزلیات حافظ)/ دوره 5 جلدی سعید حمیدیان قطره 1395
111            علم الجمال و جمال در ادب فارسی سیمین دانشور قطره 1393
112            بوطیقای شعر نو شاپور جورکش ققنوس 1393
113            حیات ذهن هانا ارنت / مسعود علیا ققنوس 1395
114            حافظ به سعی سایه هوشنگ ابتهاج کارنامه 1395
115            اسطوره کنت نولز روتون / ابوالقاسم اسماعیل پور مرکز 1394
116            آفرینش و آزادی بابک احمدی مرکز 1393
117            رمانتیسم لیلیان فورست / مسعود جعفری مرکز 1395
118            ژانر هدر دوبرو / فرزانه طاهری مرکز 1395
119            لذت متن رولان بارت / پیام یزدانجو مرکز 1395
120            نقد و حقیقت رولان بارت / شیرین دخت دقیقیان مرکز 1395
121            از شهر خدا تا شهر انسان محمد دهقانی مروارید 1389
122            طلیعه ی تجدد در شعر فارسی احمد کریمی حکاک مروارید 1384
123            گزینه اشعار قیصر امین پور مروارید 1395
124            ابراهیم ادهم نصیری جامی مولا 1390
125            العرشیه محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی / غلامحسین آهنی مولی 1388
126            شعر زبان اندیشه هایدگر / عباس منوچهری مولی 1389
127            هرمنوتیک طبیعت گرایانه کریسوستموس مانتزاوینوس / علیرضا حسن پور نقش و نگار 1395
128            از سکوی سرخ یدالله رویایی نگاه 1390
129            چهره ی پنهان حرف یدالله رویایی نگاه 1395
130            نظریه های نقد ادبی معاصر لیس تایسن / مازیار حسین زاده نگاه امروز 1394
131            ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما محمدرضا شفیعی‌کدکنی نی 1390
132            امپراتوری نشانه ها رولان بارت / ناصر فکوهی نی 1395
133            بوطیقای نثر تزوتان تودوروف / انوشیروان گنجی پور نی 1395
134            درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی حسین صافی پیرلوچه نی 1395
135            زبانشناسی و نقد ادبی راجر فالر و دیگران / مریم خوزان نی 1394
136            سرگذشت سوررئالیسم (گفتگو با آندره برتون) آندره برتون / عبدالله کوثری نی 1394
137            سکانس کلمات سیدحسن حسینی نی 1396
138            میناگر عشق کریم زمانی نی 1395
139            نظریه و روش در تحلیل گفتمان یورگنسن، ماریان و فیلیپس. لوئیز / هادی جلیلی نی 1395
140            رمان پسامدرنیستی . نظریه های رمان لاج، دیوید / حسین پاینده نیلوفر 1394
141            گفتمان نقد حسین پاینده نیلوفر 1390
142            نقد ادبی و دموکراسی حسین پاینده نیلوفر 1394
143            درجه ی صفرنوشتار بارت هرمس 1393
144            دیروز و امروز شعر فارسی ضیاء موحد هرمس 1394
145            زبان استعاری و استعاره های مفهومی رضا داوری اردکانی هرمس 1393
146            ناتور دشت           جی دی سالینجر   1393