قابل توجه دانشجويان گرامي

در روزهاي برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش, فناوري و صنعت خراسان جنوبي (7 لغايت 9 آذرماه) همه روزه سرويس رفت از ساعت 10 (جلوي دانشكده مهندسي) و سرويس برگشت از محل نمايشگاه ساعت  11 بصورت رايگان آماده خدمت رساني به دانشجويان مي باشد