"قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه بیرجند
جهت رفاه حال متقاضیان، امکان درخواست غیرحضوری اخذ مدارک تحصیلی از قبیل گواهی موقت پایان تحصیلات از طریق آدرس تارنمای زیر میسر شده است:
www.Bu-Postcert.ir
لازم به ذکر است به مرور امکان درخواست های دیگر مانند صدور دانشنامه، صدور ریزنمرات و ... نیز اضافه خواهند شد."